Trang chủ; Giới thiệu Tìm kiếm Danh mục Thanh toán Đặt mua Dịch vụ Yêu cầu Trợ giúp Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

timluanvan

Bộ phận hỗ trợ giải đáp

Điện thoại hỗ trợ : Zalo

0914.997.997

Địa chỉ Email :

Timluanvanvn@gmail.com

 

Gửi yêu cầu trực tiếp

  Yêu cầu đặt mua tài liệu

  Yêu cầu tải đề cương

  Yêu cầu tìm tài liệu

Tiện ích

Đặt làm trang chủ

Tìm kiếm tài liệu

Quảng cáo

 

Bookmark and Share

MẪU VĂN BẢN MIỄN PHÍ (3000 MẪU HỢP ĐỒNG, MẪU BÁO CÁO, MẪU ĐƠN THÔNG DỤNG)

Bản cam kết thông báo định kỳ về tình hình phát triển của con nuôi.

Bản khai lý lịch (Kèm theo đơn xin nhập Quốc tịch Việt Nam).

Bản khai lý lịch (kèm theo đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam).

Bản tính giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

Bản tường trình đã từng được hưởng chính sách về nhà ở, đất ở.

Bảng cân đối tài khoản.

Bảng đối chiếu hạn mức kinh phí.

Bảng giá bán hàng.

Bảng kê chứng từ tạm ứng.

Bảng kê chứng từ thanh toán.

Bảng kê hàng hóa mua vào có hóa đơn bán hàng.

Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra.

Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào.

Bảng kê thu mua hàng không có hóa đơn.

Bảng phân bố khấu hao tài sản cố định và chi phí trả trước.

Bảng thanh toán tiền lương (1).

Bảng thanh toán tiền lương (2).

Bảng thanh toán tiền lương.

Bảng tính hao mòn tài sản cố định.

Bảng tính khấu hao tài sản cố định năm 200….

Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại.

Bảng tổng hợp kinh phí chưa quyết toán đến 31-12.

Báo cáo bao bì, pa lêt đang sử dụng.

Báo cáo công nợ đầu năm.

Báo cáo công nợ phải thu.

Báo cáo công nợ phải trả.

Báo cáo kết quả hoạt động sự nghiệp có thu.

Báo cáo kết qủa thẩm tra hồ sơ thuê đất.

Báo cáo kiểm kê tài sản cố định.

Báo cáo mua vật tư hàng hóa dự trữ.

Báo cáo nhập xuất tồn kho vật tư hàng hóa dự trữ.

Báo cáo quyết toán công trình.

Báo cáo tăng giảm nguồn vốn dự trữ vật tư, hàng hóa.

Báo cáo thiếu hụt vật tư hàng hóa dự trữ.

Báo cáo thu - chi lãi đầu tư tài chính.

Báo cáo thu bảo hiểm xã hội (B05a - BH).

Báo cáo thu bảo hiểm xã hội (B05b - BH).

Báo cáo thu bảo hiểm xã hội (B05c - BH).

Báo cáo thu chi về phí hàng dự trữ và tình hình phân phối chênh lệch thu chi.

Báo cáo thu nộp tiền hàng dự trữ.

Báo cáo thừa vật tư hàng hóa dự trữ.

Báo cáo thực hiện vốn đầu tư.

Báo cáo tình hình sử dụng số kinh phí quyết toán năm trước chuyển sang.

Báo cáo tình hình tăng giảm dụng cụ.

Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản cố định.

Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu dự toán.

Báo cáo tồn kho đầu năm.

Báo cáo tồn kho.

Báo cáo tổng hợp công nợ.

Báo cáo tổng hợp tình hình thu - chi quỹ bảo hiểm xã hội.

Báo cáo tổng hợp tồn kho.

Báo cáo xuất bán vật tư hàng hóa dự trữ.

Biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành.

Biên bản kiểm tra định vị móng và các công trình ngầm.

Biên bản thẩm tra hồ sơ đất đai.

Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở.

Biên bản xác định giá trị còn lại của nhà ở.

Biên nhận hồ sơ.

Các hóa đơn chưa thanh toán.

Cấp giấy phép xây dựng.

Chi tiết bán hàng theo khách hàng.

Chi tiết bán hàng theo nhân viên.

Chi tiết kinh phí dự án đề nghị quyết toán.

Chi tiết kinh phí hoạt động đề nghị quyết toán.

Chi tiết mua hàng theo nhà cung cấp.

Chi tiết nguồn vốn đầu tư.

Chi tiết thuế được khấu trừ.

Chi tiết thuế phải nộp.

Chứng từ ghi sổ.

Công văn chấp thuận tuyển lao động nước ngoài.

Danh mục cán bộ.

Danh mục kho vật tư.

Danh mục loại vật tư.

Danh mục phòng ban.

Danh mục tài sản cố định.

Danh mục vật tư.

Danh sách đối tượng.

Danh sách tài sản cố định tại nơi sử dụng.

Di chúc.

Điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn.

Điều lệ Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.

Điều lệ Doanh nghiệp liên doanh.

Điều lệ mẫu HTX Công nghiệp và Xây dựng.

Điều lệ mẫu HTX Giao thông vận tải.

Điều lệ mẫu HTX Nông nghiệp.

Điều lệ mẫu HTX Thương mại.

Điều lệ mẫu HTX Thuỷ sản.

Đơn đăng ký kinh doanh công ty cổ phần.

Đơn đăng ký kinh doanh công ty hợp danh.

Đơn đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên.

Đơn đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Đơn đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân.

Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng.

Đơn đề nghị cấp phó bản giấy phép xây dựng.

Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung ( của đơn xin gia hạn giấy phép xây dựng ).

Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

Đơn đề nghị ký hợp đồng thuê nhà (Do chuyển quyền thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước).

Đơn đề nghị mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

Đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép xây dựng.

Đơn xin cấp Giấy chứng nhận chưa đăng ký kết hôn.

Đơn xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn (dùng cho công dân VN kết hôn với người NN).

Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở nhà chung cư.

Đơn xin cấp giấy phép lao động (của người lao động).

Đơn xin cấp giấy phép lao động(của người lao động).

Đơn xin cấp giấy phép lao động(của người sử dụng lao động).

Đơn xin cấp giấy phép xây dựng(công trình thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước quản lý hoặc thuộc các hình thức sở hữu khác).

Đơn xin cấp giấy phép xây dựng(công trình thuộc sở hữu tư nhân).

Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (dành cho hộ gia đình, cá nhân).

Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (dành cho tổ chức trong nước).

Đơn xin đăng ký khai sinh (trường hợp có yếu tố Nước ngoài).

Đơn xin đăng ký khai sinh quá hạn.

Đơn xin đăng ký khai sinh.

Đơn xin giao đất (dành cho hộ gia đình, cá nhân).

Đơn xin giao đất (dành cho tổ chức trong nước).

Đơn xin giao đất để làm nhà ở(dùng cho hộ gia đình, cá nhân).

Đơn xin giao đất.

Đơn xin hồi hương (dùng cho người VN định cư ơ NN).

Đơn xin hồi hương về (dùng cho Công dân định cư NN).

Đơn xin hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng.

Đơn xin mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

Đơn xin nhận Trẻ em Việt Nam làm con nuôi (trường hợp không đích danh).

Đơn xin nhận Trẻ em Việt Nam làm con nuôi.

Đơn xin nhập Quốc tịch Việt Nam (dùng cho cá nhân).

Đơn xin nhập Quốc tịch Việt Nam (dùng cho gia đình).

Đơn xin thành lập Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.

Đơn xin thành lập Doanh nghiệp liên doanh.

Đơn xin thôi Quốc tịch Việt Nam (dùng cho gia đình).

Đơn xin thuê đất (dành cho hộ gia đình, cá nhân).

Đơn xin thuê đất (dành cho tổ chức trong nước).

Đơn xin thuê đất.

Đơn xin thuê lại đất.

Đơn xin trở lại Quốc tịch Việt Nam (dùng cho cá nhân).

Đơn xin trở lại Quốc tịch Việt Nam (dùng cho gia đình).

Đơn xin xác nhận hộ khẩu.

Đơn yêu cầu cung cấp thông tin về thế chấp, bảo lãnh bàng quyền sử dụng đất, tài sản, gắn liền với đất.

Đơn yêu cầu đăng ký bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Đơn yêu cầu đăng ký bảo lãnh quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh đã đăng ký.

Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền vởi đất.

Đơn yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp, bảo lãnh.

Đơn yêu cầu sửa chữa sai sót.

Đơn yêu cầu xóa đăng ký bảo lãnh quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Đơn yêu cầu xoá đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Giấy báo đề nghị kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành.

Giấy bảo lãnh cho người định cư ở nước ngoài hồi hương.

Giấy cam kết chưa hưởng chính sách nhà ở, đất ở.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty hợp danh.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân.

Giấy đề nghị thanh toán.

Giấy đồng ý cho Trẻ em làm con nuôi (Trong trường hợp Trẻ tại trại nuôi dưỡng).

Giấy nhận giữ di chúc.

Giấy phép xây dựng(mẫu số 4).

Giấy thỏa thuận bồi thường đất để lập hồ sơ sử dụng đất.

Giấy thoả thuận về việc cho Trẻ em làm con nuôi.

Giấy xác nhận điều chỉnh nội dung.

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Hóa đơn chờ ghi sổ.

Hóa đơn mua hàng chưa thanh toán.

Hợp đồng bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Hợp đồng bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất.

Hợp đồng cho thuê nhà ở.

Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất.

Hợp đồng chuyển giao công nghệ.

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Hợp đồng cung ứng lao động.

Hợp đồng đại diện.

Hợp đồng đại lý.

Hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài.

Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại.

Hợp đồng gia công đặt hàng trong nước.

Hợp đồng giao nhận thầu thiết kế xây dựng công trình.

Hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng ủy quyền.

Hợp đồng khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng công trình.

Hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp công trình.

Hợp đồng lao động.

Hợp đồng lập luận chứng kinh tế - kỹ thuật cho công trình.

Hợp đồng liên doanh.

Hợp đồng môi giới thương mại.

Hợp đồng mua bán hàng hóa.

Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu của nhà nước.

Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyển sử dụng đất ở.

Hợp đồng mua bán nhà ở(một phần ngôi nhà).

Hợp đồng mua bán nhà ở(toàn bộ ngôi nhà).

Hợp đồng mua bán nhà ở.

Hợp đồng nguyên tắc về tổng thầu xây dựng công trình.

Hợp đồng nhập khẩu mua thiết bị điện lạnh.

Hợp đồng sửa chữa nhà ở.

Hợp đồng tặng, cho nhà ở (toàn bộ ngôi nhà).

Hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê nhà.

Hợp đồng thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất.

Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Hợp đồng thuê đất.

Hợp đồng thuê lại đất.

Hợp đồng thuê nhà (cho người nước ngoài).

Hợp đồng thuê nhà (Nhà thuộc sở hữu Nhà nước).

Hợp đồng thuê nhà ở(toàn bộ ngôi nhà).

Hợp đồng thuê nhà(cho người nước ngoài).

Hợp đồng trao đổi nhà ở.

Hợp đồng ủy quyền bán nhà ở.

Hợp đồng ủy quyền quản lý, sử dụng nhà ở.

Hợp đồng vận chuyển hàng hóa.

Hợp đồng xuất khẩu gạo.

Liệt kê báo giá.

Liệt kê chứng từ hàng bán trả lại, giảm giá.

Liệt kê chứng từ hàng mua trả lại.

Liệt kê chứng từ theo khách hàng.

Liệt kê chứng từ theo nhà cung cấp.

Liệt kê hóa đơn bán hàng.

Liệt kê hóa đơn mua hàng.

Lý lịch cá nhân (Dùng để làm thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố NN).

Lý lịch tự thuật.

Mẫu điều lệ công ty cổ phần.

Mẫu điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Nguồn vốn đầu tư.

Nhật ký sổ cái.

Nội quy công ty.

Phiến hẹn trả kết quả đăng ký.

Phiếu báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

Phiếu đề nghị.

Phiếu hẹn.

Phiếu trả lương.

Phiếu yêu cầu bổ túc hồ sơ.

Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch.

Phiếu yêu cầu sao lục hợp đồng được lưu trữ.

Quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của kế toán trưởng công ty TNHH.

Quy định về phân công trong nội bộ công ty.

Quyết định bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở của Ủy ban nhân dân.

Quyết định bổ nhiệm (dành cho các tổ chức kinh tế).

Quyết định bổ nhiệm cán bộ.

Quyết định cấp phó bản giấy phép xây dựng.

Quyết định chấp nhận cho cán bộ nhân viên thuyên chuyển công tác.

Quyết định cho thôi việc (dành cho các tổ chức kinh tế).

Quyết định cho thôi việc đối với cán bộ nhân viên.

Quyết định điều động cán bộ.

Quyết định giải thể Doanh nghiệp.

Quyết định kỷ luật lao động.

Quyết định tiếp nhận và điều động cán bộ nhân viên.

Quyết định xoá bỏ hiệu lực của quyết định kỷ luật.

Quyết định xử lý kỷ luật cán bộ nhân viên.

Quyết toán vốn đầu tư, vốn sửa chữa lớn sử dụng trong kỳ.

Sổ cái (Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung).

Sổ cái.

Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (hoặc xây dựng cơ bản).

Sổ chi tiết bán hàng.

Sổ chi tiết các khoản thu.

Sổ chi tiết các tài khoản.

Sổ chi tiết chi dự án.

Sổ chi tiết chi hoạt động.

Sổ chi tiết công nợ theo đối tượng.

Sổ chi tiết công nợ theo tài khoản.

Sổ chi tiết doanh thu (các khoản thu do bán hàng).

Sổ chi tiết mua hàng.

Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại.

Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm.

Sổ chi tiết vật tư hàng hóa.

Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ.

Sổ ghi giảm tài sản cố định.

Sổ ghi tăng tài sản cố định.

Sổ nhật ký chung.

Sổ quỹ tiền mặt.

Sổ tài sản cố định.

Sổ theo dõi chi phí trả trước.

Sổ theo dõi dụng cụ tại nơi sử dụng.

Sổ theo dõi hạn mức kinh phí.

Sổ theo dõi kinh phí ngoài hạn mức.

Sổ theo dõi nguồn kinh phí.

Sổ theo dõi nhận và sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Sổ theo dõi tiền gửi ngân hàng.

Sổ tiền gửi.

Thẻ kho.

Thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng.

Thỏa thuận nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng.

Thoả thuận phân chia di sản(áp dụng cho thành phố hồ chí minh).

Thông báo giải thể.

Thông báo lập chi nhánh.

Thông báo lập văn phòng đại diện.

Thông báo tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp.

Thông báo thay đổi Đại diện Chi nhánh.

Thông báo thay đổi người Đại diện của Công ty TNHH, Công ty cổ phần.

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Thống kê hàng bán chịu thuế doanh thu.

Thống kê hàng bán chịu thuế GTGT khấu trừ.

Thống kê xuất kho theo đơn vị sử dụng.

Thư mời (Mẫu 1).

Thư mời (Mẫu 2 ).

Thực hiện đầu tư theo dự án, công trình, hạng mục công trình.

Thực hiện đầu tư.

Thuyết minh báo cáo tài chính.

Tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí quản lý bộ máy.

Tờ hủy bỏ di chúc.

Tờ khai đăng ký kết hôn.

Tờ khai đăng ký thuế đất.

Tờ khai góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất.

Tờ khai nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất.

Tờ khai nộp thuế quyền sử dụng đất.

Tờ khai nộp tiền thuê mặt đất, mặt nước.

Tờ khai thuế giá trị gia tăng.

Tổng hợp bán hàng theo khách hàng.

Tổng hợp bán hàng theo mặt hàng.

Tổng hợp bán hàng theo nhân viên.

Tổng hợp chi hoạt động.

Tổng hợp kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán.

Tổng hợp mua hàng theo mặt hàng.

Tổng hợp mua hàng theo theo nhà cung cấp.

Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng.

Tổng hợp tình hình tiếp nhận kinh phí và chi phí bảo hiểm xã hội.

Trích lục bản đồ địa chính khu đất thuê

.v.v. Thư viện sẽ liên tục cập nhật để đáp ứng nhu cầu của các bạn.

 

Kế toánn | Kiểm toán | Marketing | Chiến lược | Thương hiệu | Quản lý | Nhân lực | Du lịch | Chứng khoán | Bất động sản | Ngân hàng | Rủi ro | Tín dụng | Thanh toán quốc tế | Ngoại thương | Đầu tư | FDI | ODA | Bảo hiểm | Đấu thầu | Xuất khẩu | Nhập khẩu | Luật| Thuế | Hợp đồng | Huy động vốn | Sử dụng vốn | Nhân sự | Kinh tế | Quản trị | Hạch toán | Lạm phát | Tin học | Điện tử | Viễn thông | Bán hàng | Đầu tư trong nước | Đầu tư nước ngoài | Thương mại | Thương hiệu | Vốn bằng tiền | Tính giá thành | Xác định kết quả kinh doanh | Rủi ro tín dụng | Nhà Hàng | Khách sạn | Môi trường | Khách hàng | Thanh toán | Ngân sách | Bảo hiểm nhân thọ | Bảo hiểm y tế | Quảng cáo | Xây dựng | Tiêu thụ | Thương mại | Chi phí sản xuất | Tiền lương | Tour | Phân phối | Lữ hành | Hàng Không | Doanh Thu | Lợi nhuận | Cạnh tranh | Marketing-Mix | Nguyên vật liệu | Tiêu thụ | Bán hàng | Sản phẩm | Chất lượng | ISO | Làng nghề | Nông nghiệp | Tâm lý | Giáo dục | Văn học | Lịch sử | Triết học | Toán học | Hóa học | Vật lý | Nghiệp vụ | Luận văn | Báo cáo thực tập | Đồ án | Dự án | Đề án | Tiểu luận | Luận văn Thạc sĩ | Luận án | Đề tài | Nghiên cứu khoa học | NCKH | Thạc sĩ | Tiến sĩ | English|

Trang chủ | Giới thiệu | Tra cứu | Danh mục | Đặt mua | Dịch vụ | Yêu cầu | Trợ giúp | Liên hệ

Ghi rõ nguồn Timluanvan.com khi bạn trích dẫn hay phát hành lại thông tin từ website này.

2009 © Bản quyền thuộc sở hữu timluanvan.com