Trang chủ; Giới thiệu Tìm kiếm Danh mục Thanh toán Đặt mua Dịch vụ Yêu cầu Trợ giúp Liên hệ

LUẬN VĂN ,KHÓA LUẬN, BÁO CÁO THỰC TẬP, ĐỒ ÁN, TIỂU LUẬNVí dụ tìm kiếm đề tài liên quan: Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần ABC
Bạn nhập từ khóa như sau:
Cạnh tranh hoặc Năng lực cạnh tranh

Nếu tìm tài liệu mới nhất thêm vào sau từ khóa: *2010 ví dụ như Cạnh tranh*2010

Ví dụ tìm kiếm đề tài liên quan: Nâng cao hiệu quả huy động vốn và sử dụng vốn tại Công ty ABC
Bạn nhập từ khóa như sau:
Huy động vốn%sử dụng vốn hoặc huy động vốn*
sử dụng vốn

Ví dụ tìm kiếm đề tài liên quan: Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng ABC

Bạn nhập từ khóa như sau: Rủi ro tín dụng%ngân hàng hoặc Rủi ro tín dụng*ngân hàng

Từ khóa thông dụng:  Kế toán | Kiểm toán | Marketing | Chiến lược | Thương hiệu | Quản lý | Nhân lực | Du lịch | Chứng khoán | Bất động sản | Ngân hàng | Rủi ro | Tín dụng | Thanh toán quốc tế | Ngoại thương | Đầu tư | FDI | ODA | Bảo hiểm | Đấu thầu | Xuất khẩu | Nhập khẩu | Luật | Thuế | Hợp đồng | Huy động vốn | Sử dụng vốn | Nhân sự | Kinh tế | Quản trị | Hạch toán | Lạm phát | Tin học | Điện tử | Viễn thông | Bán hàng | Đầu tư trong nước | Đầu tư nước ngoài | Thương mại | Thương hiệu | Vốn bằng tiền | Tính giá thành | Xác định kết quả kinh doanh | Rủi ro tín dụng | Nhà Hàng | Khách sạn | Môi trường | Khách hàng | Thanh toán | Ngân sách | Bảo hiểm nhân thọ | Bảo hiểm y tế | Quảng cáo | Xây dựng | Tiêu thụ | Thương mại | Chi phí sản xuất | Tiền lương | Tour | Phân phối | Lữ hành | Hàng Không | Doanh Thu | Lợi nhuận | Cạnh tranh | Marketing-Mix | Nguyên vật liệu | Tiêu thụ | Bán hàng | Sản phẩm | Chất lượng | ISO | Làng nghề | Nông nghiệp | Tâm lý | Giáo dục | Văn học | Lịch sử | Triết học | Toán học | Hóa học | Vật lý | Nghiệp vụ | Luận văn | Báo cáo thực tập | Đồ án | Dự án | Đề án | Tiểu luận | Luận văn Thạc sĩ | Luận án | Đề tài | Nghiên cứu khoa học | NCKH | Thạc sĩ | Tiến sĩ | English |

 Kết quả tìm kiếm cho từ khoá: Đấu thầu Tìm thấy: 126 đề tài liên quan. 

Mã số Tên đề tài Chuyên ngành Đề cương Đặt mua
LA0207 Nâng cao chất lượng đấu thầu xây dựng các công trình giao thông ở Việt Nam  Luận án Tiến sĩ kinh tế Đề cương Đặt mua
LA0324 Cơ sở khoa học xây dựng phương pháp kiểm toán công tác đấu thầu đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước  Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở Đề cương Đặt mua
LA0645 Cơ sở khoa học xây dựng phương pháp kiểm toán công tác đấu thầu đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước  Đề tài nghiên cứu khoa học - Kiểm toán nhà nước Đề cương Đặt mua
LA1946 Một số giải pháp nhằm tăng khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng (93 trang)  Luận văn thạc sĩ Đề cương Đặt mua
LA2009 Hoàn thiện hoạt động đấu thầu tại dự án nâng cấp đô thị thành phố Nam Định do Ngân hàng thế giới tài trợ (110 trang)  Luận văn thạc sĩ Kinh tế Đề cương Đặt mua
LA2021 Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty Cổ phần Thương mại Bưu chính Viễn thông (96 trang)  Luận văn thạc sĩ Kinh tế Đề cương Đặt mua
LA2061 Hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu xây lắp của Viện Khoa học xã hội Việt Nam (101 trang)  Luận văn thạc sĩ Kinh tế Đề cương Đặt mua
B0092 Thực trạng & Giải pháp nâng cao hoạt động đấu thầu tại Xí nghiệp xây dựng công trình giao thông  Kinh tế đầu tư Đề cương Đặt mua
B0093 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động đấu thầu quốc tế về thiết bị toàn bộ ở Công ty Xuất nhập khẩu Xi măng Việt Nam (VINACIMEX)  Kinh tế đầu tư Đề cương Đặt mua
B0095 Thực trạng & Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu ở Công ty xây dựng số 4  Kinh tế đầu tư Đề cương Đặt mua
B0096 Đấu thầu, những biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đấu thầu ở Công ty Xây dựng Thắng lợi Nghệ An  Kinh tế đầu tư Đề cương Đặt mua
B0097 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu ở Công ty Xây dựng số 4  Kinh tế đầu tư Đề cương Đặt mua
B0098 Đấu thầu, gói thầu - lập & lựa chọn các giải pháp kỹ thuật công nghệ & tổ chức thi công - lập giá dự thầu  Kinh tế đầu tư Đề cương Đặt mua
B0099 Thực tiễn về hoạt động tham gia đấu thầu của Công ty TNHH Xây dựng VINAUST  Kinh tế đầu tư Đề cương Đặt mua
B0102 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu tại Nhà máy Thiết bị Bưu điện  Kinh tế đầu tư Đề cương Đặt mua
B0103 Một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng & hiệu quả đấu thầu ở Công ty xây lắp & sản xuất công nghiệp  Kinh tế đầu tư Đề cương Đặt mua
B0104 Giải pháp cho hoạt động đấu thầu tại Công ty Cổ phần xây dựng Ngọc Vũ  Kinh tế đầu tư Đề cương Đặt mua
B0105 Thực trạng & Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu ở Công ty Xây lắp & phát triển nhà số 1  Kinh tế đầu tư Đề cương Đặt mua
B0107 Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp của Công ty Xây dựng 18  Kinh tế đầu tư Đề cương Đặt mua
B0108 Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty TNHH Thương mại Việt á  Kinh tế đầu tư Đề cương Đặt mua
B0109 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu ở Công ty Xây dựng 12  Kinh tế đầu tư Đề cương Đặt mua
B0111 Một số vấn đề đấu thầu trong đầu tư xây dựng ở Việt Nam hiện nay  Kinh tế đầu tư Đề cương Đặt mua
B0113 Một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng đấu thầu trong xây lắp ở Sở Giao thông công chánh Hà Nội  Kinh tế đầu tư Đề cương Đặt mua
B0114 Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu quốc tế xây lắp tại Công ty Xây dựng số 9 - VINACONEX  Kinh tế đầu tư Đề cương Đặt mua
B0116 Qui chế đấu thầu mua sắm hàng hoá & thực tiễn áp dụng ở Công ty Cao Su Sao Vàng  Kinh tế đầu tư Đề cương Đặt mua
B0119 Hoạt động đấu thầu - Thực trạng & Giải pháp tại Công ty xây dựng số 3 Hà Nội  Kinh tế đầu tư Đề cương Đặt mua
B0120 Một số giải pháp & kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu tại Công ty Xây dựng Sông Đà 2  Kinh tế đầu tư Đề cương Đặt mua
B0122 Một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao khả năng thắng thầu trong đấu thầu xây lắp quốc tế của Công ty xây dựng Lũng Lô  Kinh tế đầu tư Đề cương Đặt mua
B0123 Một số giải pháp & kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu tại Công ty Thiết bị điện tử giao thông vận tải  Kinh tế đầu tư Đề cương Đặt mua
B0181 Nghiên cứu & đánh gia hoạt động đấu thầu ở Việt Nam  Kinh tế đầu tư Đề cương Đặt mua
B0230 Đấu giá quốc tế, đấu thầu quốc tế & tác động của 2 phương này với kinh doanh Xuất nhập khẩu ở Việt Nam  Kinh tế đầu tư Đề cương Đặt mua
B0231 Nâng cao hiệu quả đấu thầu trong Xây dựng cơ bản ở nước ta  Kinh tế đầu tư Đề cương Đặt mua
F0103 Các giải pháp Marketing trong nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu lắp đặt máy phát điện của Công ty TNHH Cát Lâm  Quản trị Marketing Đề cương Đặt mua
K1001 Nâng cao hiệu quả đấu thầu tại Công ty xây dựng Sông Đà 2  Kế toán - Kiểm toán Đề cương Đặt mua
M0434 Nâng cao sức cạnh tranh trong đấu thầu tại Công ty Xây dựng Công trình giao thông 873  Quản trị kinh doanh Đề cương Đặt mua
M0495 Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp tại Tổng Công ty Xây dựng & phát triển hạ tầng LICOGI  Quản trị kinh doanh Đề cương Đặt mua
M0586 Nâng cao hiệu quả đấu thầu trong xây dựng cơ bản  Quản trị kinh doanh Đề cương Đặt mua
M0592 Đấu thầu xây lắp tại Công ty xây dựng 6 Thăng Long  Quản trị kinh doanh Đề cương Đặt mua
M0603 Công tác đấu thầu tại Công ty Cầu 14  Quản trị kinh doanh Đề cương Đặt mua
10976 Hoàn thiện pháp luật về đấu thầu xây lắp & thực tiễn áp dụng tại Công ty Cổ phần thương mại xây lắp công nghiệp Thăng Long  Tổng hợp mới Đề cương Đặt mua

Trang đầu | Quay lại « [1] 2  3  4  » Tiếp theo | Trang cuối

 Ghi rõ nguồn Timluanvan.com khi bạn trích dẫn hay phát hành lại thông tin từ website này.

2009 © Bản quyền thuộc sở hữu Timluanvan.com