Trang chủ; Giới thiệu Tìm kiếm Danh mục Thanh toán Đặt mua Dịch vụ Yêu cầu Trợ giúp Liên hệ

LUẬN VĂN ,KHÓA LUẬN, BÁO CÁO THỰC TẬP, ĐỒ ÁN, TIỂU LUẬNVí dụ tìm kiếm đề tài liên quan: Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần ABC
Bạn nhập từ khóa như sau:
Cạnh tranh hoặc Năng lực cạnh tranh

Nếu tìm tài liệu mới nhất thêm vào sau từ khóa: *2010 ví dụ như Cạnh tranh*2010

Ví dụ tìm kiếm đề tài liên quan: Nâng cao hiệu quả huy động vốn và sử dụng vốn tại Công ty ABC
Bạn nhập từ khóa như sau:
Huy động vốn%sử dụng vốn hoặc huy động vốn*
sử dụng vốn

Ví dụ tìm kiếm đề tài liên quan: Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng ABC

Bạn nhập từ khóa như sau: Rủi ro tín dụng%ngân hàng hoặc Rủi ro tín dụng*ngân hàng

Từ khóa thông dụng:  Kế toán | Kiểm toán | Marketing | Chiến lược | Thương hiệu | Quản lý | Nhân lực | Du lịch | Chứng khoán | Bất động sản | Ngân hàng | Rủi ro | Tín dụng | Thanh toán quốc tế | Ngoại thương | Đầu tư | FDI | ODA | Bảo hiểm | Đấu thầu | Xuất khẩu | Nhập khẩu | Luật | Thuế | Hợp đồng | Huy động vốn | Sử dụng vốn | Nhân sự | Kinh tế | Quản trị | Hạch toán | Lạm phát | Tin học | Điện tử | Viễn thông | Bán hàng | Đầu tư trong nước | Đầu tư nước ngoài | Thương mại | Thương hiệu | Vốn bằng tiền | Tính giá thành | Xác định kết quả kinh doanh | Rủi ro tín dụng | Nhà Hàng | Khách sạn | Môi trường | Khách hàng | Thanh toán | Ngân sách | Bảo hiểm nhân thọ | Bảo hiểm y tế | Quảng cáo | Xây dựng | Tiêu thụ | Thương mại | Chi phí sản xuất | Tiền lương | Tour | Phân phối | Lữ hành | Hàng Không | Doanh Thu | Lợi nhuận | Cạnh tranh | Marketing-Mix | Nguyên vật liệu | Tiêu thụ | Bán hàng | Sản phẩm | Chất lượng | ISO | Làng nghề | Nông nghiệp | Tâm lý | Giáo dục | Văn học | Lịch sử | Triết học | Toán học | Hóa học | Vật lý | Nghiệp vụ | Luận văn | Báo cáo thực tập | Đồ án | Dự án | Đề án | Tiểu luận | Luận văn Thạc sĩ | Luận án | Đề tài | Nghiên cứu khoa học | NCKH | Thạc sĩ | Tiến sĩ | English |

 Kết quả tìm kiếm cho từ khoá: Eng Tìm thấy: 135 đề tài liên quan. 

Mã số Tên đề tài Chuyên ngành Đề cương Đặt mua
LA1229 Xây dựng mô hình trung tâm đấu giá hoa và cây kiểng cho Việt Nam  Luận văn thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng Đề cương Đặt mua
LA1835 Ứng dụng mô hình Hwa Ert-Cheng để phân tích vai trò của nông nghiệp Việt Nam, giai đoạn 1986 – 2004  Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Đề cương Đặt mua
CH0093 Huy động nguồn lực tài chính tài trợ cho hoạt động dầu tư phát triển KTXH theo hướng bền vững nói chung và trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói riêng  Luận văn thạc sĩ - Luận văn cao học Đề cương Đặt mua
CH0214 Xây dựng mô hình Trung tâm đấu giá hoa và cây kiểng tại Việt Nam.  Luận văn thạc sĩ - Luận văn cao học Đề cương Đặt mua
LA3028 Nhận dạng từ tiếng việt phát âm rời rạc  Luận văn thạc sĩ khoa học Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua
LA3033 Ứng dụng công nghệ corba vào lãnh vực điện thoại và nhận dạng tiếng nói  Luận văn thạc sĩ Khoa học tin học Đề cương Đặt mua
LA3063 Ứng dụng công nghệ Intelligent agent trong việc điều phối hoạt động của mạng riêng ảo  Luận văn thạc sĩ Khoa học tin học Đề cương Đặt mua
LA3083 Nhận dạng chữ viết tay rời tiếng Việt  Luận văn thạc sĩ Khoa học tin học Đề cương Đặt mua
LA3084 Nhận dạng giọng và từ tiếng Việt  Luận văn thạc sĩ Khoa học tin học Đề cương Đặt mua
LA3085 Nhận dạng tiếng Việt liên tục và ứng dụng  Luận văn thạc sĩ Khoa học tin học Đề cương Đặt mua
LA3094 Quản lý nội dung và khám phá tri thức trên bản đồ văn bản tiếng Việt  Luận văn thạc sĩ Tin học Đề cương Đặt mua
LA3107 Trích cụm danh từ tiếng việt nhằm phục vụ cho hệ thống tra cứu thông tin đa ngôn ngữ  Luận văn thạc sĩ Tin học Đề cương Đặt mua
LA3112 Xây dựng hệ tổng hợp tiếng Việt dựa trên luật  Luận văn thạc sĩ khoa học Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua
LA3113 Xây dựng mô hình biến dạng do nhiễu cho văn bản in ấn tiếng Việt  Luận văn thạc sĩ khoa học Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua
LA3117 Xây dựng mô hình và cơ chế cho phần mềm hướng dẫn phát âm các âm vị tiếng anh  Luận văn thạc sĩ Tin học Đề cương Đặt mua
LA3118 Xây dựng thử nghiệm mô hình ngữ âm cho nhận dạng tiếng nói liên tục  Luận văn thạc sĩ Tin học Đề cương Đặt mua
LA3121 Khai mỏ văn bản Tiếng Việt với bản đồ tự tổ chức  Luận văn thạc sĩ Tin học Đề cương Đặt mua
LA3143 Một số phương pháp tiếp cận mới để giải quyết các bài toán trong nhận dạng tiếng Việt  Luận văn thạc sĩ Khoa học tin học Đề cương Đặt mua
LA3150 Nghiên cứu bài toán phân trang áp dụng vào ảnh quét tiếng Việt  Luận văn thạc sĩ khoa học Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua
LA3152 Phát triển một số phương pháp nhận dạng ảnh văn bản tiếng Việt  Luận văn thạc sĩ khoa học Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua
LA3187 Xây dựng Wordnet tiếng Việt cho danh từ (Dựa trên mô hình phân lớp ngữ nghĩa)  Luận văn thạc sĩ Tin học Đề cương Đặt mua
LA3202 Nhận diện cá nhân dựa trên chữ viết tay tiếng Việt bằng phương pháp lọc Gabor  Luận văn thạc sĩ Khoa học tin học Đề cương Đặt mua
LA3203 Nhận dạng chữ số phát âm tiếng Việt bằng mô hình Markov ẩn bán liên tục  Luận văn thạc sĩ khoa học Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua
LA3207 Nhận dạng tiếng nói Việt Nam bằng mô hình Markov ẩn ứng dụng nhận dạng 10 chữ số  Luận văn thạc sĩ khoa học Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua
LA4146 Tính chất điện và quang của tạp chất và excition trong dây giếng lượng tử  Luận án tiến sĩ Đề cương Đặt mua
LA7038 Khảo sát thực trạng dạy & học tiếng Anh tại ĐH Ngân hàng TP.HCM để tìm ra giải pháp quản lý hữu hiệu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của trường  Luận văn thạc sĩ QL Giáo dục Đề cương Đặt mua
LA7039 Quản lý dạy học môn tiếng Việt tại các trường tiểu học vùng dân tộc thiểu số Xê Đăng tỉnh Kontum  Luận văn thạc sĩ Giáo dục học Đề cương Đặt mua
LA7067 Chương trình, sách tiếng việt và việc bồi dưỡng cảm quan văn học cho tuổi thơ  Luận văn thạc sĩ Giáo dục học Đề cương Đặt mua
LA7070 Tìm hiểu phương thức ẩn dụ trong Tiếng Việt (Thể hiện qua ca dao trữ tình, thơ tình Xuân Diệu và Thơ tình Hồ Xuân Hương)  Luận văn thạc sĩ Ngôn ngữ học Đề cương Đặt mua
LA7073 Một vài đặc điểm ngôn ngữ của thành ngữ gốc Hán trong Tiếng Việt  Luận văn thạc sĩ Ngữ Văn Đề cương Đặt mua
LA7076 Đối chiếu một số phương tiện diễn đạt ý nghĩa tình thái trong tiếng Việt và trong tiếng Anh  Luận án tiến sĩ Đề cương Đặt mua
LA7088 Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng học tiếng Anh đối với SV CĐ không chuyên ĐH An Giang  Đề tài nghiên cứu khoa học Đề cương Đặt mua
LA7091 Quản lý việc dạy tiếng chăm cho người chăm ở Huyện Hàm Thuận Bắc Tỉnh Bình Thuận  Luận văn thạc sĩ Giáo dục học Đề cương Đặt mua
LA7101 Lịch sự trong hành động cầu khiến tiếng Việt  Luận văn thạc sĩ Ngôn ngữ học Đề cương Đặt mua
LA7114 Phát ngôn chứa hành động hỏi trong giao tiếp mua bán bằng Tiếng Việt  Luận án tiến sĩ Đề cương Đặt mua
LA7123 Hành động cầu khiến trong Tiếng Việt  Đề tài nghiên cứu khoa học Đề cương Đặt mua
LA7126 Tóm tắt Chức năng xưng hô của danh từ - danh ngữ trong Tiếng Việt  Luận văn thạc sĩ KH Ngữ Văn Đề cương Đặt mua
LA7129 Dạy học theo chương trình sách giáo khoa tiếng việt lớp 2 mới ở vùng khó khăn tỉnh An Giang năm học 2004 - 2005  Đề tài nghiên cứu khoa học Đề cương Đặt mua
LA7135 Rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh của học sinh khối lớp 10 trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu thông qua hoạt động đối thoại và đóng kịch  Đề tài nghiên cứu khoa học Đề cương Đặt mua
LA7138 Tăng cường hiệu quả học ngữ pháp tiếng Anh lớp 11 trường PTTH Thủ Khoa Nghĩa với Grammar Games  Đề tài nghiên cứu khoa học Đề cương Đặt mua

Trang đầu | Quay lại « [1] 2  3  4  » Tiếp theo | Trang cuối

 Ghi rõ nguồn Timluanvan.com khi bạn trích dẫn hay phát hành lại thông tin từ website này.

2009 © Bản quyền thuộc sở hữu Timluanvan.com