Trang chủ; Giới thiệu Tìm kiếm Danh mục Thanh toán Đặt mua Dịch vụ Yêu cầu Trợ giúp Liên hệ

LUẬN VĂN ,KHÓA LUẬN, BÁO CÁO THỰC TẬP, ĐỒ ÁN, TIỂU LUẬNVí dụ tìm kiếm đề tài liên quan: Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần ABC
Bạn nhập từ khóa như sau:
Cạnh tranh hoặc Năng lực cạnh tranh

Nếu tìm tài liệu mới nhất thêm vào sau từ khóa: *2010 ví dụ như Cạnh tranh*2010

Ví dụ tìm kiếm đề tài liên quan: Nâng cao hiệu quả huy động vốn và sử dụng vốn tại Công ty ABC
Bạn nhập từ khóa như sau:
Huy động vốn%sử dụng vốn hoặc huy động vốn*
sử dụng vốn

Ví dụ tìm kiếm đề tài liên quan: Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng ABC

Bạn nhập từ khóa như sau: Rủi ro tín dụng%ngân hàng hoặc Rủi ro tín dụng*ngân hàng

Từ khóa thông dụng:  Kế toán | Kiểm toán | Marketing | Chiến lược | Thương hiệu | Quản lý | Nhân lực | Du lịch | Chứng khoán | Bất động sản | Ngân hàng | Rủi ro | Tín dụng | Thanh toán quốc tế | Ngoại thương | Đầu tư | FDI | ODA | Bảo hiểm | Đấu thầu | Xuất khẩu | Nhập khẩu | Luật | Thuế | Hợp đồng | Huy động vốn | Sử dụng vốn | Nhân sự | Kinh tế | Quản trị | Hạch toán | Lạm phát | Tin học | Điện tử | Viễn thông | Bán hàng | Đầu tư trong nước | Đầu tư nước ngoài | Thương mại | Thương hiệu | Vốn bằng tiền | Tính giá thành | Xác định kết quả kinh doanh | Rủi ro tín dụng | Nhà Hàng | Khách sạn | Môi trường | Khách hàng | Thanh toán | Ngân sách | Bảo hiểm nhân thọ | Bảo hiểm y tế | Quảng cáo | Xây dựng | Tiêu thụ | Thương mại | Chi phí sản xuất | Tiền lương | Tour | Phân phối | Lữ hành | Hàng Không | Doanh Thu | Lợi nhuận | Cạnh tranh | Marketing-Mix | Nguyên vật liệu | Tiêu thụ | Bán hàng | Sản phẩm | Chất lượng | ISO | Làng nghề | Nông nghiệp | Tâm lý | Giáo dục | Văn học | Lịch sử | Triết học | Toán học | Hóa học | Vật lý | Nghiệp vụ | Luận văn | Báo cáo thực tập | Đồ án | Dự án | Đề án | Tiểu luận | Luận văn Thạc sĩ | Luận án | Đề tài | Nghiên cứu khoa học | NCKH | Thạc sĩ | Tiến sĩ | English |

 Kết quả tìm kiếm cho từ khoá: ISO Tìm thấy: 128 đề tài liên quan. 

Mã số Tên đề tài Chuyên ngành Đề cương Đặt mua
LA0086 Giải pháp đồng bộ nâng cao hiêu quả áp dụng ISO 9000 vào công tác cải cách hành chính nhà nước tại tỉnh Tiền Giang  Luận văn Thạc sĩ kinh tế Đề cương Đặt mua
LA0412 Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn iso 9001:2000 trong quản lý hành chính công tại sở nội vụ tỉnh Sơn La  Quản trị chất lượng Đề cương Đặt mua
LA1405 Giải pháp đồng bộ nâng cao hiệu quả áp dụng ISO 9000 vào công tác cải cách hành chính Nhà nước tại tỉnh Tiền Giang  Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Đề cương Đặt mua
LA1627 Nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 tại Công ty Cổ phần thang máy Thiên Nam  Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Đề cương Đặt mua
LA1773 Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2001 trong quản lý hành chính chông tai Sở nội vụ tỉnh Sơn La  Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Đề cương Đặt mua
LA1905 Đánh giá hiệu quả áp dụng hệ thống ISO9000 và hệ thống HACCP tại Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà và xây dựng hệ thống ISO 2000: 2005 (100 trang)  Luận văn thạc sĩ Đề cương Đặt mua
LA2077 Phân tích và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao kết quả việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tại Xí nghiệp Xây lắp Khảo sát và Sửa chữa các công trình khai thác dầu khí  Luận văn thạc sĩ Kinh tế Đề cương Đặt mua
LA4089 Vành với lý thuyết Divisor  Luận văn thạc sĩ Khoa học Đề cương Đặt mua
KH0109 Hệ quản trị môi trường ISO 14001 Lý luận và thực tiễn  Đề tài nghiên cứu khoa học Đề cương Đặt mua
E0014 Chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 phiên bản 1994 sang phiên bản 2000 tại Công ty Điện cơ Thống nhất  Quản trị chất lượng Đề cương Đặt mua
E0019 áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo bộ tiêu chuẩn ISO 9000 tại Công ty TNHH Thương mại Đại Đồng  Quản trị chất lượng Đề cương Đặt mua
E0020 Một số biện pháp góp phần xây dựng & phát triển hệ thống quản lý chất lượng ISO 9002 tại Công ty Rượu - nước giải khát Thăng Long  Quản trị chất lượng Đề cương Đặt mua
E0028 Một số vấn đề về việc chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 - (1994) sang 2000 tại Điện cơ Thống nhất  Quản trị chất lượng Đề cương Đặt mua
E0048 Những biện pháp để duy trì & phát triển việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9002 ở Công ty da giầy Hà Nội  Quản trị chất lượng Đề cương Đặt mua
E0059 Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO - 9000 & việc áp dụng nó vào trong các doanh nghiệp Việt Nam  Quản trị chất lượng Đề cương Đặt mua
E0064 ISO 9000 & việc áp dụng mô hình quản lý chất lượng tiên tiến trong các doanh nghiệp hiện nay  Quản trị chất lượng Đề cương Đặt mua
E0073 Vai trò của ISO 9000 đối với sự phát triển của các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam  Quản trị chất lượng Đề cương Đặt mua
E0082 Những giải pháp nhằm thúc đẩy quá trình áp dụng phương pháp quản lý chất lượng bằng tiêu chuẩn ISO 9000 vào ngành may Việt Nam  Quản trị chất lượng Đề cương Đặt mua
H0005 Nghiệp vụ buồng tại khách sạn Hà Nội HORISON  Quản trị du lịch Đề cương Đặt mua
J0102 Vai trò của ISO 9000 trong việc nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam  Cạnh tranh Đề cương Đặt mua
K1173 Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm với mục đích tăng cường quản trị Doanh nghiệp tại Công ty Bột giặt VISO  Kế toán - Kiểm toán Đề cương Đặt mua
M0396 Hoàn thiện công tác chuẩn bị tài liệu trong quá trình áp dụng ISO 9000 tại Công ty Chế tạo điện cơ  Quản trị kinh doanh Đề cương Đặt mua
M0589 Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2000 tại Công ty Cổ phần xăng dầu hàng không  Quản trị kinh doanh Đề cương Đặt mua
10458 Giải pháp hoàn thiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001- 2000 tại Công ty Cổ phần xây dựng công nghiệp  Tổng hợp mới Đề cương Đặt mua
10549 Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 tại Công ty Cổ phần bê tông  Tổng hợp mới Đề cương Đặt mua
10551 Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn iso 9001:2000 của Công ty Giầy Thượng Đình  Tổng hợp mới Đề cương Đặt mua
10577 Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng tại Công ty Cổ phần Công trình Đường sắt theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000  Tổng hợp mới Đề cương Đặt mua
10578 Hoàn thiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tại Công ty TNHH Kim khí Thăng Long đến năm 2010  Tổng hợp mới Đề cương Đặt mua
10582 Hoàn thiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp  Tổng hợp mới Đề cương Đặt mua
10665 Một số giải pháp cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 tại Công ty cơ khí 25, Tổng cục CNQP  Tổng hợp mới Đề cương Đặt mua
10858 Nâng cao chất lượng dịch vụ trong kinh doanh ăn uống tại nhà hàng Âu lee Mayour khách sạn Hà Nội Horison.  Tổng hợp mới Đề cương Đặt mua
10965 Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 tại Tổng Công ty Công nghệ thông tin Bạch Đằng - Nghiệp vụ  Tổng hợp mới Đề cương Đặt mua
11023 Nâng cao chất lượng dịch vụ trong Kinh doanh ăn uống tại nhà hàng Âu lee Mayour khách sạn Hà Nội Horison. Thực trạng và giải pháp  Tổng hợp mới Đề cương Đặt mua
11296 Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 của Công ty Giầy Thượng Đình  Tổng hợp mới Đề cương Đặt mua
11297 Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 của Công ty Giầy Thượng Đình  Tổng hợp mới Đề cương Đặt mua
11857 Nâng cao chất lượng dịch vụ trong kinh doanh ăn uống tại nhà hàng Âu lee Mayour khách sạn Hà Nội Horison  Tổng hợp mới Đề cương Đặt mua
12250 Một số giải pháp cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2000 tại Công ty cơ khí 25, Tổng cục CNQP  Tổng hợp mới Đề cương Đặt mua
12255 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 ở Công ty cơ khí 25-TCCNQ  Tổng hợp mới Đề cương Đặt mua
12287 Hoàn thiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tại Công ty TNHH Kim khí Thăng Long đến năm 2010  Tổng hợp mới Đề cương Đặt mua
12301 Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO 9000:2000 tại Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng HUD1  Tổng hợp mới Đề cương Đặt mua

Trang đầu | Quay lại « [1] 2  3  4  » Tiếp theo | Trang cuối

 Ghi rõ nguồn Timluanvan.com khi bạn trích dẫn hay phát hành lại thông tin từ website này.

2009 © Bản quyền thuộc sở hữu Timluanvan.com