Trang chủ; Giới thiệu Tìm kiếm Danh mục Thanh toán Đặt mua Dịch vụ Yêu cầu Trợ giúp Liên hệ

LUẬN VĂN ,KHÓA LUẬN, BÁO CÁO THỰC TẬP, ĐỒ ÁN, TIỂU LUẬNVí dụ tìm kiếm đề tài liên quan: Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần ABC
Bạn nhập từ khóa như sau:
Cạnh tranh hoặc Năng lực cạnh tranh

Nếu tìm tài liệu mới nhất thêm vào sau từ khóa: *2010 ví dụ như Cạnh tranh*2010

Ví dụ tìm kiếm đề tài liên quan: Nâng cao hiệu quả huy động vốn và sử dụng vốn tại Công ty ABC
Bạn nhập từ khóa như sau:
Huy động vốn%sử dụng vốn hoặc huy động vốn*
sử dụng vốn

Ví dụ tìm kiếm đề tài liên quan: Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng ABC

Bạn nhập từ khóa như sau: Rủi ro tín dụng%ngân hàng hoặc Rủi ro tín dụng*ngân hàng

Từ khóa thông dụng:  Kế toán | Kiểm toán | Marketing | Chiến lược | Thương hiệu | Quản lý | Nhân lực | Du lịch | Chứng khoán | Bất động sản | Ngân hàng | Rủi ro | Tín dụng | Thanh toán quốc tế | Ngoại thương | Đầu tư | FDI | ODA | Bảo hiểm | Đấu thầu | Xuất khẩu | Nhập khẩu | Luật | Thuế | Hợp đồng | Huy động vốn | Sử dụng vốn | Nhân sự | Kinh tế | Quản trị | Hạch toán | Lạm phát | Tin học | Điện tử | Viễn thông | Bán hàng | Đầu tư trong nước | Đầu tư nước ngoài | Thương mại | Thương hiệu | Vốn bằng tiền | Tính giá thành | Xác định kết quả kinh doanh | Rủi ro tín dụng | Nhà Hàng | Khách sạn | Môi trường | Khách hàng | Thanh toán | Ngân sách | Bảo hiểm nhân thọ | Bảo hiểm y tế | Quảng cáo | Xây dựng | Tiêu thụ | Thương mại | Chi phí sản xuất | Tiền lương | Tour | Phân phối | Lữ hành | Hàng Không | Doanh Thu | Lợi nhuận | Cạnh tranh | Marketing-Mix | Nguyên vật liệu | Tiêu thụ | Bán hàng | Sản phẩm | Chất lượng | ISO | Làng nghề | Nông nghiệp | Tâm lý | Giáo dục | Văn học | Lịch sử | Triết học | Toán học | Hóa học | Vật lý | Nghiệp vụ | Luận văn | Báo cáo thực tập | Đồ án | Dự án | Đề án | Tiểu luận | Luận văn Thạc sĩ | Luận án | Đề tài | Nghiên cứu khoa học | NCKH | Thạc sĩ | Tiến sĩ | English |

 Kết quả tìm kiếm cho từ khoá: Khách hàng Tìm thấy: 173 đề tài liên quan. 

Mã số Tên đề tài Chuyên ngành Đề cương Đặt mua
LA0022 Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoài quốc doanh - TP.HCM  Luận văn Thạc sĩ kinh tế Đề cương Đặt mua
LA0167 Nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng với dịch vụ bán hàng đa cấp  Luận văn Thạc sĩ kinh tế Đề cương Đặt mua
LA0169 Nâng cao sự hài lòng của khách hàng tại Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM  Luận văn Thạc sĩ kinh tế Đề cương Đặt mua
LA0499 Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự thỏa mãn của khách hàng khi mua hóa mỹ phẩm chăm sóc tóc  Đề tài Nghiên cứu khoa học Đề cương Đặt mua
LA0562 Đo lường mức độ hài lòng khách hàng về dịch vụ giao nhận hàng không tại Công ty Cổ phần giao nhận vận tải và thương mại VINAMILK  Luận văn Thạc sĩ kinh tế Đề cương Đặt mua
LA0601 Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ cảng biển và sự thỏa mãn, hài lòng của khách hàng tại Tp. HCM  Luận văn thạc sĩ kinh tế Đề cương Đặt mua
LA0622 Giải pháp hoàn thiện năng lực chăm sóc khách hàng dịch vụ bưu điện  Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đề cương Đặt mua
LA0823 Giải pháp hoàn thiện mối quan hệ giữa Công ty chứng khoán và khách hàng  Luận văn thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng Đề cương Đặt mua
LA0894 Giải pháp tăng cường kiểm soát nội bộ dịch vụ khách hàng cá nhân tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh  Luận văn thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng Đề cương Đặt mua
LA0935 Hoàn thiện hệ thống chấm điểm xếp loại khách hàng nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng tại hệ thống Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam  Luận văn thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng Đề cương Đặt mua
LA1078 Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần ngoài quốc doanh - Thành phố Hố Chí Minh  Luận văn thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng Đề cương Đặt mua
LA1412 Hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại Công ty VMS-MobilFone  Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Đề cương Đặt mua
LA1578 Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp đối với sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng HSBC, chi nhánh TP. HCM  Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Đề cương Đặt mua
LA1762 Xây dựng thương hiệu Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam chi nhánh Sài Gòn nhằm phát triển bền vững nguồn khách hàng trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng  Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Đề cương Đặt mua
LA1853 Tác động của các nhân tố tính cách thương hiệu đến lòng trung thành của khách hàng: nghiên cứu trường hợp thị trường điện thoại di động Việt Nam  Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Đề cương Đặt mua
LA2068 Đánh giá sự thoả mãn của khách hàng khi đi mua hàng tại siêu thị Hà Nội (101 trang)  Luận văn thạc sĩ Kinh tế Đề cương Đặt mua
CH0050 Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại Cổ phần ngoài quốc doanh TPHCM  Luận văn thạc sĩ - Luận văn cao học Đề cương Đặt mua
CH0079 Giải pháp hoàn thiện năng lực chăm sóc khách hàng dịch vụ bưu điện  Luận văn thạc sĩ - Luận văn cao học Đề cương Đặt mua
CH0148 Hoàn thiện phương pháp xếp hạng tín nhiệm khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam  Luận văn thạc sĩ - Luận văn cao học Đề cương Đặt mua
CH0293 Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoài quốc doanh - TPHCM  Luận văn thạc sĩ - Luận văn cao học Đề cương Đặt mua
CH0323 Giải pháp hoàn thiện mối quan hệ giữa Công ty chứng khoán và khách hàng  Luận văn thạc sĩ - Luận văn cao học Đề cương Đặt mua
CH0348 Giải pháp tăng cường kiểm soát nội bộ dịch vụ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam chi nhánh TP HCM  Luận văn thạc sĩ - Luận văn cao học Đề cương Đặt mua
A0334 Khách hàng & biện pháp thu hút khách hàng ở Công ty Thương mại - Dịch vụ Tràng Thi  Kinh tế thương mại Đề cương Đặt mua
A0617 Lập dự án mở rộng thị trường & thu hút khách hàng tại Công ty Xăng dầu Hàng không Việt Nam  Kinh tế thương mại Đề cương Đặt mua
D0071 Một số vấn đề trong công tác dịch vụ khách hàng tại Công ty Bảo Việt nhân thọ Hà Nội  Kinh tế bảo hiểm Đề cương Đặt mua
D0110 Nghiên cứu quá trình tìm kiếm khách hàng tiềm năng cho sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt  Kinh tế bảo hiểm Đề cương Đặt mua
D0150 Tìm hiểu về tâm lý khách hàng & vận dụng vào hoạt động khai thác của Doanh nghiệp Bảo hiểm nhân thọ  Kinh tế bảo hiểm Đề cương Đặt mua
E0044 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông nhằm thoả mãn tốt hơn nhu cầu khách hàng tại Công ty Viễn thông Quốc Tế  Quản trị chất lượng Đề cương Đặt mua
F0092 Tình hình thực hiện khuyến mại cho khách hàng Viettel Mobile 6 tháng cuối năm 2006 của Công ty Cổ phần xúc tiến TM & tiếp thị quốc tế  Marketing - Quảng cáo Đề cương Đặt mua
F0106 Nâng cao mức độ thoả mãn khách hàng tại Công ty Thương mại dịch vụ Tràng Thi  Marketing - Quảng cáo Đề cương Đặt mua
F0114 Chiến lược sản phẩm cho khách hàng CN tại Công ty Nhựa cao cấp Hàng Không  Marketing - Quảng cáo Đề cương Đặt mua
F0124 Quản lý khách hàng thường xuyên tại Xí nghiệp vận tải TH Công ty vận tải & dịch vụ công cộng Hà Nội  Marketing - Quảng cáo Đề cương Đặt mua
F0145 Nghiên cứu thị trường nhằm thoả mãn tốt hơn nhu cầu khách hàng tại Công ty Da Giầy Hà Nội  Marketing - Quảng cáo Đề cương Đặt mua
F0173 Thoả mãn nhu cầu khách hàng về sản phẩm của Công ty cao su Sao Vàng  Marketing - Quảng cáo Đề cương Đặt mua
F0207 Một số vấn đề về hoạt động thu hút khách hàng của siêu thị Kim Liên  Marketing - Quảng cáo Đề cương Đặt mua
H0009 Các biện pháp nhằm thu hút khách hàng ở Khách sạn Xây dựng  Quản trị du lịch Đề cương Đặt mua
H0060 ứng dụng máy tính vào công tác kế toán thanh toán với người cung cấp & khách hàng tại Công ty dịch vụ du lịch & thương mại Hồ Tây  Quản trị du lịch Đề cương Đặt mua
H0082 Các giải pháp thu hút khách hàng Hà Nội đi du lịch trong dịp Tết Mậu Tý 2008 của Công ty lữ hành Hanoitourist  Quản trị du lịch Đề cương Đặt mua
H0107 Các giải pháp thu hút khách hàng Hà Nội đi du lịch trong dịp Tết Mậu Tý 2008 của Công ty lữ hành Hanoitourist  Quản trị du lịch Đề cương Đặt mua
H0116 Các giải pháp thu hút khách hàng Hà Nội đi du lịch trong dịp Tết Mậu Tý 2008 của Công ty lữ hành Hanoitourist  Quản trị du lịch Đề cương Đặt mua

Trang đầu | Quay lại « [1] 2  3  4  5  » Tiếp theo | Trang cuối

 Ghi rõ nguồn Timluanvan.com khi bạn trích dẫn hay phát hành lại thông tin từ website này.

2009 © Bản quyền thuộc sở hữu Timluanvan.com