Trang chủ; Giới thiệu Tìm kiếm Danh mục Thanh toán Đặt mua Dịch vụ Yêu cầu Trợ giúp Liên hệ

LUẬN VĂN ,KHÓA LUẬN, BÁO CÁO THỰC TẬP, ĐỒ ÁN, TIỂU LUẬNVí dụ tìm kiếm đề tài liên quan: Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần ABC
Bạn nhập từ khóa như sau:
Cạnh tranh hoặc Năng lực cạnh tranh

Nếu tìm tài liệu mới nhất thêm vào sau từ khóa: *2010 ví dụ như Cạnh tranh*2010

Ví dụ tìm kiếm đề tài liên quan: Nâng cao hiệu quả huy động vốn và sử dụng vốn tại Công ty ABC
Bạn nhập từ khóa như sau:
Huy động vốn%sử dụng vốn hoặc huy động vốn*
sử dụng vốn

Ví dụ tìm kiếm đề tài liên quan: Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng ABC

Bạn nhập từ khóa như sau: Rủi ro tín dụng%ngân hàng hoặc Rủi ro tín dụng*ngân hàng

Từ khóa thông dụng:  Kế toán | Kiểm toán | Marketing | Chiến lược | Thương hiệu | Quản lý | Nhân lực | Du lịch | Chứng khoán | Bất động sản | Ngân hàng | Rủi ro | Tín dụng | Thanh toán quốc tế | Ngoại thương | Đầu tư | FDI | ODA | Bảo hiểm | Đấu thầu | Xuất khẩu | Nhập khẩu | Luật | Thuế | Hợp đồng | Huy động vốn | Sử dụng vốn | Nhân sự | Kinh tế | Quản trị | Hạch toán | Lạm phát | Tin học | Điện tử | Viễn thông | Bán hàng | Đầu tư trong nước | Đầu tư nước ngoài | Thương mại | Thương hiệu | Vốn bằng tiền | Tính giá thành | Xác định kết quả kinh doanh | Rủi ro tín dụng | Nhà Hàng | Khách sạn | Môi trường | Khách hàng | Thanh toán | Ngân sách | Bảo hiểm nhân thọ | Bảo hiểm y tế | Quảng cáo | Xây dựng | Tiêu thụ | Thương mại | Chi phí sản xuất | Tiền lương | Tour | Phân phối | Lữ hành | Hàng Không | Doanh Thu | Lợi nhuận | Cạnh tranh | Marketing-Mix | Nguyên vật liệu | Tiêu thụ | Bán hàng | Sản phẩm | Chất lượng | ISO | Làng nghề | Nông nghiệp | Tâm lý | Giáo dục | Văn học | Lịch sử | Triết học | Toán học | Hóa học | Vật lý | Nghiệp vụ | Luận văn | Báo cáo thực tập | Đồ án | Dự án | Đề án | Tiểu luận | Luận văn Thạc sĩ | Luận án | Đề tài | Nghiên cứu khoa học | NCKH | Thạc sĩ | Tiến sĩ | English |

 Kết quả tìm kiếm cho từ khoá: LA3 Tìm thấy: 207 đề tài liên quan. 

Mã số Tên đề tài Chuyên ngành Đề cương Đặt mua
LA3121 Khai mỏ văn bản Tiếng Việt với bản đồ tự tổ chức  Luận văn thạc sĩ Tin học Đề cương Đặt mua
LA3122 Khai phá dữ liệu - Tìm tập luật kết hợp có khả năng cho hiệu quả ứng dụng cao  Luận văn thạc sĩ Tin học Đề cương Đặt mua
LA3123 Khám phá luật kết hợp mờ và ứng dụng  Luận văn thạc sĩ Tin học Đề cương Đặt mua
LA3124 Khảo sát cách tiếp cận component (Patterns - Frameworks) để ứng dụng trong lĩnh vực phân tích thiết kế hệ thống thông tin  Luận văn thạc sĩ Khoa học tin học Đề cương Đặt mua
LA3125 Khảo sát quan hệ Armstrong trong cơ sở dữ liệu quan hệ  Luận văn thạc sĩ Khoa học tin học Đề cương Đặt mua
LA3126 Kiến trúc mạng tích cực  Luận văn thạc sĩ Tin học Đề cương Đặt mua
LA3127 Kiểm chứng mô hình thiết kế và đánh giá mạng Internet  Luận văn thạc sĩ khoa học Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua
LA3128 Kết hợp mạng nEUtron, logic mờ và thuật toán di truyền giải quyết bài toán tối ưu hóa công thức và quy trình  Luận văn thạc sĩ Tin học Đề cương Đặt mua
LA3129 Logic mờ ứng dụng logic mờ giải bài toán điều khiển đèn giao thông  Luận văn thạc sĩ khoa học Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua
LA3130 Mô hình cơ sở dữ liệu ngữ nghĩa công cụ hỗ trợ ngữ nghĩa cho cơ sở dữ liệu quan hệ  Luận văn thạc sĩ Tin học Đề cương Đặt mua
LA3131 Các bộ chuyển đổi quan hệ trong thương mại điện tử  Luận văn thạc sĩ Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua
LA3132 Mô hình tri thức dạng hàm và áp dụng  Luận văn thạc sĩ Tin học Đề cương Đặt mua
LA3133 Mô phỏng mạng giao thông đường bộ  Luận văn thạc sĩ khoa học Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua
LA3134 Mô phỏng trong công nghệ Gis và ứng dụng  Luận văn thạc sĩ khoa học Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua
LA3135 Mô phỏng ô nhiễm trên biển trong công nghệ Gis  Luận văn thạc sĩ Khoa học tin học Đề cương Đặt mua
LA3136 Môi trường tính toán song song trên mạng phân tán không đồng nhất  Luận văn thạc sĩ Khoa học tin học Đề cương Đặt mua
LA3137 Một mô hình lập lịch thông minh giải bài toán điều độ trong hành không  Luận văn thạc sĩ khoa học Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua
LA3138 Một phương pháp chuyển đổi cơ sở dữ liệu quan hệ sang cơ sở dữ liệu hướng đối tượng  Luận văn thạc sĩ Khoa học tin học Đề cương Đặt mua
LA3139 Một phương pháp phân tích - Thiết kế các hệ thống thông tin có sử dụng giao diện Hypermedia  Luận văn thạc sĩ Khoa học tin học Đề cương Đặt mua
LA3140 Một số cải biên trên mô hình Dexter  Luận văn thạc sĩ Khoa học tin học Đề cương Đặt mua
LA3141 Một số kỹ thuật xử lý đối tượng không gian dựa trên lý thuyết tập mờ và biến ngôn ngữ  Luận văn thạc sĩ Tin học Đề cương Đặt mua
LA3142 Nghiên cứu các phụ thuộc dữ liệu  Luận văn thạc sĩ Khoa học tin học Đề cương Đặt mua
LA3143 Một số phương pháp tiếp cận mới để giải quyết các bài toán trong nhận dạng tiếng Việt  Luận văn thạc sĩ Khoa học tin học Đề cương Đặt mua
LA3144 Một số thuật toán học trên bảng quyết định  Luận văn thạc sĩ Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua
LA3145 Một số thuật toán lập chỉ mục cho cơ sở dữ liệu bán cấu trúc  Luận văn thạc sĩ Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua
LA3146 Một số vấn đề về tối ưu hóa truy vấn trong đa cơ sở dữ liệu  Luận văn thạc sĩ Khoa học tin học Đề cương Đặt mua
LA3147 Một số vấn đề về chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quan hệ  Luận văn thạc sĩ Tin học Đề cương Đặt mua
LA3148 Một số vấn đề tối ưu hóa truy vấn cơ sở dữ liệu song song  Luận văn thạc sĩ Tin học Đề cương Đặt mua
LA3149 Một số cải tiến về sự đồng bộ của Multimedia  Luận văn thạc sĩ khoa học Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua
LA3150 Nghiên cứu bài toán phân trang áp dụng vào ảnh quét tiếng Việt  Luận văn thạc sĩ khoa học Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua
LA3151 Phát triển các kỹ thuật HEUristics trong khai khoáng dữ liệu theo thời gian  Luận văn thạc sĩ Tin học Đề cương Đặt mua
LA3152 Phát triển một số phương pháp nhận dạng ảnh văn bản tiếng Việt  Luận văn thạc sĩ khoa học Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua
LA3153 Cơ sở dữ liệu với thông tin chưa đầy đủ  Luận văn thạc sĩ khoa học Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua
LA3154 Phát triển một số ứng dụng khai thác dữ liệu vào giáo dục đào tạo  Luận văn thạc sĩ khoa học Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua
LA3155 Phân loại nhạc theo thể loại dùng phép biến đổi wavelet rời rạc  Luận văn thạc sĩ Tin học Đề cương Đặt mua
LA3156 Phân loại thông điệp trên diễn đàn  Luận văn thạc sĩ Tin học Đề cương Đặt mua
LA3157 Ứng dụng Logic mờ vào hệ trợ giúp chuẩn đoán và châm cứu điều trị  Luận văn thạc sĩ khoa học Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua
LA3158 Phần mềm chọn lựa nhóm cổ phiếu tối ưu trong thị trường chứng khoán  Luận văn thạc sĩ khoa học Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua
LA3159 Áp dụng khai khoáng dữ liệu đề xuất một mô hình phát triển lợi nhuận của một Ngân hàng  Luận văn thạc sĩ Tin học Đề cương Đặt mua
LA3160 Áp dụng kỹ thuật Datamining và thuật toán di truyền (GA) vào bài toán tối ưu hóa sắp xếp container hàng hóa trên tàu  Luận văn thạc sĩ khoa học Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua

Trang đầu | Quay lại « 1  2  3  [4] 5  6  » Tiếp theo | Trang cuối

 Ghi rõ nguồn Timluanvan.com khi bạn trích dẫn hay phát hành lại thông tin từ website này.

2009 © Bản quyền thuộc sở hữu Timluanvan.com