Trang chủ; Giới thiệu Tìm kiếm Danh mục Thanh toán Đặt mua Dịch vụ Yêu cầu Trợ giúp Liên hệ

LUẬN VĂN ,KHÓA LUẬN, BÁO CÁO THỰC TẬP, ĐỒ ÁN, TIỂU LUẬNVí dụ tìm kiếm đề tài liên quan: Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần ABC
Bạn nhập từ khóa như sau:
Cạnh tranh hoặc Năng lực cạnh tranh

Nếu tìm tài liệu mới nhất thêm vào sau từ khóa: *2010 ví dụ như Cạnh tranh*2010

Ví dụ tìm kiếm đề tài liên quan: Nâng cao hiệu quả huy động vốn và sử dụng vốn tại Công ty ABC
Bạn nhập từ khóa như sau:
Huy động vốn%sử dụng vốn hoặc huy động vốn*
sử dụng vốn

Ví dụ tìm kiếm đề tài liên quan: Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng ABC

Bạn nhập từ khóa như sau: Rủi ro tín dụng%ngân hàng hoặc Rủi ro tín dụng*ngân hàng

Từ khóa thông dụng:  Kế toán | Kiểm toán | Marketing | Chiến lược | Thương hiệu | Quản lý | Nhân lực | Du lịch | Chứng khoán | Bất động sản | Ngân hàng | Rủi ro | Tín dụng | Thanh toán quốc tế | Ngoại thương | Đầu tư | FDI | ODA | Bảo hiểm | Đấu thầu | Xuất khẩu | Nhập khẩu | Luật | Thuế | Hợp đồng | Huy động vốn | Sử dụng vốn | Nhân sự | Kinh tế | Quản trị | Hạch toán | Lạm phát | Tin học | Điện tử | Viễn thông | Bán hàng | Đầu tư trong nước | Đầu tư nước ngoài | Thương mại | Thương hiệu | Vốn bằng tiền | Tính giá thành | Xác định kết quả kinh doanh | Rủi ro tín dụng | Nhà Hàng | Khách sạn | Môi trường | Khách hàng | Thanh toán | Ngân sách | Bảo hiểm nhân thọ | Bảo hiểm y tế | Quảng cáo | Xây dựng | Tiêu thụ | Thương mại | Chi phí sản xuất | Tiền lương | Tour | Phân phối | Lữ hành | Hàng Không | Doanh Thu | Lợi nhuận | Cạnh tranh | Marketing-Mix | Nguyên vật liệu | Tiêu thụ | Bán hàng | Sản phẩm | Chất lượng | ISO | Làng nghề | Nông nghiệp | Tâm lý | Giáo dục | Văn học | Lịch sử | Triết học | Toán học | Hóa học | Vật lý | Nghiệp vụ | Luận văn | Báo cáo thực tập | Đồ án | Dự án | Đề án | Tiểu luận | Luận văn Thạc sĩ | Luận án | Đề tài | Nghiên cứu khoa học | NCKH | Thạc sĩ | Tiến sĩ | English |

 Kết quả tìm kiếm cho từ khoá: LA3 Tìm thấy: 207 đề tài liên quan. 

Mã số Tên đề tài Chuyên ngành Đề cương Đặt mua
LA3161 Áp dụng kỹ thuật tập thô và tập mờ trong phân tích dữ liệu bảo hiểm  Luận văn thạc sĩ Tin học Đề cương Đặt mua
LA3162 Áp dụng mô hình Job-Shop linh động trong hệ hỗ trợ lập lịch sản xuất  Luận văn thạc sĩ Tin học Đề cương Đặt mua
LA3163 Ra đề tự động và hướng dẫn giải  Luận văn thạc sĩ Khoa học tin học Đề cương Đặt mua
LA3164 Ứng dụng và đánh giá lưu lượng trên mạng ATM bằng kỹ thuật mô phỏng và mô hình hóa phục vụ cho công tác giảng dạy tại Học viện BCVT  Luận văn thạc sĩ khoa học Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua
LA3165 Sắp thời khóa biểu ở trường phổ thông bằng phương pháp HEUristic  Luận văn thạc sĩ khoa học Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua
LA3166 Sử dụng đại số gia từ phát triển mô hình biểu diễn các đối tượng không gian  Luận văn thạc sĩ Tin học Đề cương Đặt mua
LA3167 Thiết kế hệ thống giám sát hoạt động của các hệ thống viễn thông quy mô nhỏ  Luận văn thạc sĩ Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua
LA3168 Tiếp cận ngẫu nhiên trong khám phá tri thức  Luận văn thạc sĩ Tin học Đề cương Đặt mua
LA3169 Tìm hiểu nền tảng công nghệ truy cập mạng lưới (AccessGrid) và ứng dụng quản lý lớp học ảo tương tác  Luận văn thạc sĩ Tin học Đề cương Đặt mua
LA3170 Tìm hiểu phương pháp SVM và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay trực tuyến  Luận văn thạc sĩ Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua
LA3171 Tìm hiểu về cơ chế bảo mật của Grid Computing  Luận văn thạc sĩ Tin học Đề cương Đặt mua
LA3172 Tích hợp dữ liệu phân tán mô hình và cài đặt thử nghiệm  Luận văn thạc sĩ Khoa học tin học Đề cương Đặt mua
LA3173 Vấn đề bảo trì và nhất quán dữ liệu trong môi trường kho dữ liệu: triển khai một ứng dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương  Luận văn thạc sĩ Khoa học tin học Đề cương Đặt mua
LA3174 Về tính tuần tự hóa của một lịch trong cơ sở dữ liệu phân tán  Luận văn thạc sĩ Khoa học tin học Đề cương Đặt mua
LA3175 Dùng một số thuật toán khai khoáng dữ liệu hỗ trợ quản lý truy xuất các địa chỉ internet ở Web Server  Luận văn thạc sĩ Tin học Đề cương Đặt mua
LA3176 Wavelet và ứng dụng trong nén tín hiệu video  Luận văn thạc sĩ Khoa học tin học Đề cương Đặt mua
LA3177 Xây dựng hệ giải toán hình học phẳng  Luận văn thạc sĩ khoa học Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua
LA3178 Xây dựng hệ thống Auto Intelligent web publishing ứng dụng xuất bản tạp chí điện tử  Luận văn thạc sĩ khoa học Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua
LA3179 Xây dựng hệ thống chuẩn đoán Điện tâm đồ  Luận văn thạc sĩ Khoa học tin học Đề cương Đặt mua
LA3180 Xây dựng hệ thống dự báo dựa trên việc tích hợp các mô hình  Luận văn thạc sĩ khoa học Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua
LA3181 Xây dựng hệ thống dự báo tình hình dịch bệnh hại lúa  Luận văn thạc sĩ Tin học Đề cương Đặt mua
LA3182 Xây dựng hệ thống luân chuyển và quản lý nội dung trong đào tạo từ xa  Luận văn thạc sĩ Tin học Đề cương Đặt mua
LA3183 Xây dựng hệ hỗ trợ giúp xác định chế độ dinh dưỡng  Luận văn thạc sĩ Khoa học tin học Đề cương Đặt mua
LA3184 Xây dựng một mô hình tin học cho bài toán hiểu ngôn ngữ tự nhiên ở dạng câu tách rời trên cơ sở tương tác cú pháp - ngữ nghĩa  Luận văn thạc sĩ khoa học Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua
LA3185 Xây dựng phần mềm dự báo các chỉ tiêu kinh tế Vĩ Mô  Luận văn thạc sĩ khoa học Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua
LA3186 Giải thuật di truyền trong một lớp bài toán lập lịch  Luận văn thạc sĩ KH Máy tính Đề cương Đặt mua
LA3187 Xây dựng Wordnet tiếng Việt cho danh từ (Dựa trên mô hình phân lớp ngữ nghĩa)  Luận văn thạc sĩ Tin học Đề cương Đặt mua
LA3188 Xấp xỉ không tuyến tính và ứng dụng trong địa vật lý  Luận văn thạc sĩ khoa học Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua
LA3189 Nghiên cứu cài đặt một hệ cơ sở dữ liệu phân tán phục vụ việc quản lý dân cư Thành phố Hồ Chí Minh  Luận văn thạc sĩ khoa học Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua
LA3190 Nghiên cứu cài đặt một hệ thống thông tin địa lý phục vụ công tác địa chính  Luận văn thạc sĩ Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua
LA3191 Nghiên cứu các thuật toán cải tiến trong khai thác dữ liệu  Luận văn thạc sĩ Tin học Đề cương Đặt mua
LA3192 Nghiên cứu các thuật toán phân lớp và ứng dụng xây dựng hệ thống phòng ngừa rủi ro tín dụng  Luận văn thạc sĩ Tin học Đề cương Đặt mua
LA3193 Nghiên cứu khả năng ứng dụng cơ sở dữ liệu phân tán qua mạng Viễn Thông công cộng cho học viện công nghệ bưu chính viễn thông  Luận văn thạc sĩ Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua
LA3194 Nghiên cứu một số phương pháp cải biến dữ liệu trong hệ thống nhúng PDA phục vụ trong E - Learning  Luận văn thạc sĩ Tin học Đề cương Đặt mua
LA3195 Nghiên cứu phát triển một số thuật toán giải bài toán lập lịch  Luận văn thạc sĩ Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua
LA3196 Nghiên cứu và phát triển các kỹ thuật Clustering động phục vụ việc tìm kiếm thông tin  Luận văn thạc sĩ khoa học Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua
LA3197 Hệ chuyên gia quản lý trong kho bạc nhà nước, một số vấn đề về thiết kế và cài đặt  Luận văn thạc sĩ khoa học Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua
LA3198 Nghiên cứu và phát triển thuật toán tìm luật kết hợp tối ưu trên thuộc tính số  Luận văn thạc sĩ khoa học Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua
LA3199 Nghiên cứu và xây dựng một số ứng dụng dựa trên Mobile Agent  Luận văn thạc sĩ Tin học Đề cương Đặt mua
LA3200 Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết tập thô trong bài toán phân loại văn bản  Luận văn thạc sĩ Tin học Đề cương Đặt mua

Trang đầu | Quay lại « 1  2  3  4  [5] 6  » Tiếp theo | Trang cuối

 Ghi rõ nguồn Timluanvan.com khi bạn trích dẫn hay phát hành lại thông tin từ website này.

2009 © Bản quyền thuộc sở hữu Timluanvan.com