Trang chủ; Giới thiệu Tìm kiếm Danh mục Thanh toán Đặt mua Dịch vụ Yêu cầu Trợ giúp Liên hệ

LUẬN VĂN ,KHÓA LUẬN, BÁO CÁO THỰC TẬP, ĐỒ ÁN, TIỂU LUẬNVí dụ tìm kiếm đề tài liên quan: Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần ABC
Bạn nhập từ khóa như sau:
Cạnh tranh hoặc Năng lực cạnh tranh

Nếu tìm tài liệu mới nhất thêm vào sau từ khóa: *2010 ví dụ như Cạnh tranh*2010

Ví dụ tìm kiếm đề tài liên quan: Nâng cao hiệu quả huy động vốn và sử dụng vốn tại Công ty ABC
Bạn nhập từ khóa như sau:
Huy động vốn%sử dụng vốn hoặc huy động vốn*
sử dụng vốn

Ví dụ tìm kiếm đề tài liên quan: Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng ABC

Bạn nhập từ khóa như sau: Rủi ro tín dụng%ngân hàng hoặc Rủi ro tín dụng*ngân hàng

Từ khóa thông dụng:  Kế toán | Kiểm toán | Marketing | Chiến lược | Thương hiệu | Quản lý | Nhân lực | Du lịch | Chứng khoán | Bất động sản | Ngân hàng | Rủi ro | Tín dụng | Thanh toán quốc tế | Ngoại thương | Đầu tư | FDI | ODA | Bảo hiểm | Đấu thầu | Xuất khẩu | Nhập khẩu | Luật | Thuế | Hợp đồng | Huy động vốn | Sử dụng vốn | Nhân sự | Kinh tế | Quản trị | Hạch toán | Lạm phát | Tin học | Điện tử | Viễn thông | Bán hàng | Đầu tư trong nước | Đầu tư nước ngoài | Thương mại | Thương hiệu | Vốn bằng tiền | Tính giá thành | Xác định kết quả kinh doanh | Rủi ro tín dụng | Nhà Hàng | Khách sạn | Môi trường | Khách hàng | Thanh toán | Ngân sách | Bảo hiểm nhân thọ | Bảo hiểm y tế | Quảng cáo | Xây dựng | Tiêu thụ | Thương mại | Chi phí sản xuất | Tiền lương | Tour | Phân phối | Lữ hành | Hàng Không | Doanh Thu | Lợi nhuận | Cạnh tranh | Marketing-Mix | Nguyên vật liệu | Tiêu thụ | Bán hàng | Sản phẩm | Chất lượng | ISO | Làng nghề | Nông nghiệp | Tâm lý | Giáo dục | Văn học | Lịch sử | Triết học | Toán học | Hóa học | Vật lý | Nghiệp vụ | Luận văn | Báo cáo thực tập | Đồ án | Dự án | Đề án | Tiểu luận | Luận văn Thạc sĩ | Luận án | Đề tài | Nghiên cứu khoa học | NCKH | Thạc sĩ | Tiến sĩ | English |

 Kết quả tìm kiếm cho từ khoá: Nhân sự Tìm thấy: 248 đề tài liên quan. 

Mã số Tên đề tài Chuyên ngành Đề cương Đặt mua
LA0032 Phát triển nguồn nhân lực cho các khu công nghiệp của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2008 – 2015  Quản trị nhân sự Đề cương Đặt mua
LA0051 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Công nghệ thông tin của TP.HCM đến năm 2020  Quản trị nhân sự Đề cương Đặt mua
LA0092 Hệ thống đánh giá kết quả thực hiện và chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại TT Thông tin Di Động Khu Vực II  Quản trị nhân sự Đề cương Đặt mua
LA0165 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình và Đầu tư Địa ốc Hồng Quang  Quản trị nhân sự Đề cương Đặt mua
LA0228 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các trường đại học khối kinh tế của Việt Nam thông qua các chương trình hợp tác đạo tạo quốc tế  Quản trị nhân sự Đề cương Đặt mua
LA0275 Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su  Quản trị nhân sự Đề cương Đặt mua
LA0289 Chính sách phát triển nhân lực và thu hút nhân tài công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng  Quản trị nhân sự Đề cương Đặt mua
LA0319 Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực quản lý doanh nghiệp nhằm đáp ứng những yêu cầu của xu hướng hội nhập và toàn cầu hóa nền kinh tế  Quản trị nhân sự Đề cương Đặt mua
LA0464 Điều tra nhu cầu nhân lực ngành nghề trong nông nghiệp ở An Giang  Quản trị nhân sự Đề cương Đặt mua
LA0468 Quản lý nguồn nhân lực xã hội  Quản trị nhân sự Đề cương Đặt mua
LA0469 Quản lý nguồn nhân lực trong một tổ chức  Quản trị nhân sự Đề cương Đặt mua
LA0470 Nghiên cứu và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước  Quản trị nhân sự Đề cương Đặt mua
LA0530 Phát triển nguồn nhân lực trong quá trình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang dến năm 2020  Quản trị nhân sự Đề cương Đặt mua
LA0541 Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Công ty truyền tải điện 4  Quản trị nhân sự Đề cương Đặt mua
LA0552 Giải pháp nhân sự Công ty Hệ thống thông tin FPT  Luận văn Thạc sĩ kinh tế Đề cương Đặt mua
LA1314 Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Tropidane Việt Nam  Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Đề cương Đặt mua
CH0462 Phân tích, đánh giá và các giải pháp nâng cao hiệu quả tuyển dụng nhân sự tại TROPICDANE Việt Nam  Luận văn thạc sĩ - Luận văn cao học Đề cương Đặt mua
LA7029 Năng lực quản lý nhân sự của giám đốc doanh nghiệp nhà nước tại TP.HCM  Luận văn thạc sĩ Tâm lý học Đề cương Đặt mua
I0028 Công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại huyện Thanh Oai - Hà Tây  Luật tổng hợp Đề cương Đặt mua
M0487 Hoàn thiện quản trị nhân sự tại Công ty Xăng dầu Việt Nam  Quản trị kinh doanh Đề cương Đặt mua
M0529 Quản lý nhân sự tại Công ty Nhất Minh  Quản trị kinh doanh Đề cương Đặt mua
M0577 Nâng cao chất lượng đào tạo & phát triển nhân sự tại Công ty Xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Hà Nội  Quản trị kinh doanh Đề cương Đặt mua
M0612 Quản trị nhân sự tại Công ty đầu tư xây lắp thương mại Hà Nội  Quản trị kinh doanh Đề cương Đặt mua
M0636 Quản trị nhân sự  Quản trị kinh doanh Đề cương Đặt mua
N0009 Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty kinh doanh & dịch vụ nhà Hà Nội  Quản trị nhân lực Đề cương Đặt mua
N0014 Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự trong Công ty Cổ phần Công trình Đường sắt  Quản trị nhân lực Đề cương Đặt mua
N0016 Công tác quản trị nhân sự tại Công ty sản xuất Xuất nhập khẩu Ninh Bình  Quản trị nhân lực Đề cương Đặt mua
N0029 Phương hướng phát triển & giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty Máy tính Việt Nam 1  Quản trị nhân lực Đề cương Đặt mua
N0042 Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty Cổ phần Điện máy Miền Bắc  Quản trị nhân lực Đề cương Đặt mua
N0050 Một số biện pháp nhằm đổi mới công tác quản trị nhân sự tại Công ty Điện lực Hà Nội  Quản trị nhân lực Đề cương Đặt mua
N0054 Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty kinh doanh & dịch vụ nhà Hà Nội  Quản trị nhân lực Đề cương Đặt mua
N0060 Một số biện pháp nhằm nâng cao công tác quản trị nhân sự tại Công ty Đầu tư Xây lắp Thương mại Hà Nội  Quản trị nhân lực Đề cương Đặt mua
N0066 Công tác quản trị nhân sự tại Công ty Máy tính NV 1 - Thực trạng & Giải pháp  Quản trị nhân lực Đề cương Đặt mua
N0085 Một số giải pháp đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân sự tại Công ty GENERALEXIM  Quản trị nhân lực Đề cương Đặt mua
N0089 Công tác quản trị nhân sự ở Nhà máy gạch Granite Cosevco Long Hầu  Quản trị nhân lực Đề cương Đặt mua
N0090 Xây dựng chương trình quản lý nhân sự của chi cục Dự trữ Sóc Sơn dựa trên ngôn ngữ VISUAL BASIC  Quản trị nhân lực Đề cương Đặt mua
N0094 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo & phát triển nhân sự tại CN Miền Bắc - Công ty sản xuất hàng tiêu dùng Bình tiên  Quản trị nhân lực Đề cương Đặt mua
N0103 Hoàn thiện công tác Quản trị nhân sự tại cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài  Quản trị nhân lực Đề cương Đặt mua
N0141 Tìm hiểu công tác lập kế hoạch nhân sự của Công ty đóng tàu Phà Rừng  Quản trị nhân lực Đề cương Đặt mua
N0179 Công tác quản trị nhân sự ở Nhà máy Xe lửa Gia Lâm Hà Nội  Quản trị nhân lực Đề cương Đặt mua

Trang đầu | Quay lại « [1] 2  3  4  5  6  7  » Tiếp theo | Trang cuối

 Ghi rõ nguồn Timluanvan.com khi bạn trích dẫn hay phát hành lại thông tin từ website này.

2009 © Bản quyền thuộc sở hữu Timluanvan.com