Trang chủ; Giới thiệu Tìm kiếm Danh mục Thanh toán Đặt mua Dịch vụ Yêu cầu Trợ giúp Liên hệ

LUẬN VĂN ,KHÓA LUẬN, BÁO CÁO THỰC TẬP, ĐỒ ÁN, TIỂU LUẬNVí dụ tìm kiếm đề tài liên quan: Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần ABC
Bạn nhập từ khóa như sau:
Cạnh tranh hoặc Năng lực cạnh tranh

Nếu tìm tài liệu mới nhất thêm vào sau từ khóa: *2010 ví dụ như Cạnh tranh*2010

Ví dụ tìm kiếm đề tài liên quan: Nâng cao hiệu quả huy động vốn và sử dụng vốn tại Công ty ABC
Bạn nhập từ khóa như sau:
Huy động vốn%sử dụng vốn hoặc huy động vốn*
sử dụng vốn

Ví dụ tìm kiếm đề tài liên quan: Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng ABC

Bạn nhập từ khóa như sau: Rủi ro tín dụng%ngân hàng hoặc Rủi ro tín dụng*ngân hàng

Từ khóa thông dụng:  Kế toán | Kiểm toán | Marketing | Chiến lược | Thương hiệu | Quản lý | Nhân lực | Du lịch | Chứng khoán | Bất động sản | Ngân hàng | Rủi ro | Tín dụng | Thanh toán quốc tế | Ngoại thương | Đầu tư | FDI | ODA | Bảo hiểm | Đấu thầu | Xuất khẩu | Nhập khẩu | Luật | Thuế | Hợp đồng | Huy động vốn | Sử dụng vốn | Nhân sự | Kinh tế | Quản trị | Hạch toán | Lạm phát | Tin học | Điện tử | Viễn thông | Bán hàng | Đầu tư trong nước | Đầu tư nước ngoài | Thương mại | Thương hiệu | Vốn bằng tiền | Tính giá thành | Xác định kết quả kinh doanh | Rủi ro tín dụng | Nhà Hàng | Khách sạn | Môi trường | Khách hàng | Thanh toán | Ngân sách | Bảo hiểm nhân thọ | Bảo hiểm y tế | Quảng cáo | Xây dựng | Tiêu thụ | Thương mại | Chi phí sản xuất | Tiền lương | Tour | Phân phối | Lữ hành | Hàng Không | Doanh Thu | Lợi nhuận | Cạnh tranh | Marketing-Mix | Nguyên vật liệu | Tiêu thụ | Bán hàng | Sản phẩm | Chất lượng | ISO | Làng nghề | Nông nghiệp | Tâm lý | Giáo dục | Văn học | Lịch sử | Triết học | Toán học | Hóa học | Vật lý | Nghiệp vụ | Luận văn | Báo cáo thực tập | Đồ án | Dự án | Đề án | Tiểu luận | Luận văn Thạc sĩ | Luận án | Đề tài | Nghiên cứu khoa học | NCKH | Thạc sĩ | Tiến sĩ | English |

 Kết quả tìm kiếm cho từ khoá: ODA Tìm thấy: 96 đề tài liên quan. 

Mã số Tên đề tài Chuyên ngành Đề cương Đặt mua
LA0746 Báo cáo tổng hợp đề tài cơ sở: Nghiên cứu giải pháp chính sách tăng cường hiệu quả quản lý nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho KH&CN ở Việt Nam  Đề tài nghiên cứu khoa học Đề cương Đặt mua
LA0794 Các giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý và đẩy mạnh tiến độ giải ngân nguồn vốn ODA ở Việt Nam  Luận văn thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng Đề cương Đặt mua
LA1148 Quản lý hoạt động cho vay lại vốn ODA thông qua quỹ HTPT  Luận văn thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng Đề cương Đặt mua
LA1155 Quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA tại TP. HCM - Thực trạng và giải pháp  Luận văn thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng Đề cương Đặt mua
LA1907 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA tại bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam (151 trang)  Luận văn thạc sĩ Đề cương Đặt mua
LA1931 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA tại Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn (130 trang)  Luận văn thạc sĩ Đề cương Đặt mua
LA2059 Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA tại Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (94 trang)  Luận văn thạc sĩ Kinh tế Đề cương Đặt mua
CH0420 Các giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý và đẩy mạnh nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn ODA Việt Nam  Luận văn thạc sĩ - Luận văn cao học Đề cương Đặt mua
CH0432 Quản lý hoạt động cho vay vốn ODA thông qua quỹ hỗ trợ phát triển của Việt Nam  Luận văn thạc sĩ - Luận văn cao học Đề cương Đặt mua
B0020 Nguồn vốn ODA với công tác xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam  Kinh tế đầu tư Đề cương Đặt mua
B0223 Tình hình giải ngân trong các dự án sử dụng vốn ODA  Kinh tế đầu tư Đề cương Đặt mua
C0007 Một số biện pháp thu hút & sử dụng ODA có hiệu quả trong Ngành giao thông vận tải Việt Nam  Quản trị vốn Đề cương Đặt mua
C0010 Giải pháp nhằm tăng cường khả năng thu hút & sử dụng nguồn vốn ODA để phát triển kết cấu hạ tầng đô thị thành phố Hà Nội  Quản trị vốn Đề cương Đặt mua
C0026 Một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh quá trình thu hút & giải ngân nguồn ODA từ WB của Việt Nam  Quản trị vốn Đề cương Đặt mua
C0028 Các giải pháp nhằm tăng cường khả năng quản lý các dự án ODA  Quản trị vốn Đề cương Đặt mua
C0031 Thực trạng & Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho phát triển cơ sở hạ tầng GTVT  Quản trị vốn Đề cương Đặt mua
C0040 Một số giải pháp nhằm tăng cường khả năng thu hút & sử dụng nguồn vốn ODA cho ngành giáo dục ở Việt Nam trong thời gian tới  Quản trị vốn Đề cương Đặt mua
C0058 Việc thu hút & sử dụng ODA của Nhật Bản trên địa bàn Hà Nội - Thực trạng & Giải pháp  Quản trị vốn Đề cương Đặt mua
C0097 Một số giải pháp nhằm tăng cường khả năng thu hút & sử dụng vốn ODA để phát triển KCHT đô thị Thành phố Hà Nội  Quản trị vốn Đề cương Đặt mua
C0137 Một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút & sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ODA cho đầu tư phát triển Ngành Hàng không Việt Nam  Quản trị vốn Đề cương Đặt mua
C0202 Một số giải pháp nhằm thu hút & sử dụng vốn ODA ở Việt Nam  Quản trị vốn Đề cương Đặt mua
C0206 Tình hình thu hút & sử dụng vốn viện trợ chính thức (ODA) giai đoạn 2001 - 2005, kế hoạch giai đoạn 2006 - 2010 Thực trạng & Giải pháp  Quản trị vốn Đề cương Đặt mua
C0213 Những biện pháp cơ bản đảm bảo vốn FDI & ODA cho phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn 2001 - 2005  Quản trị vốn Đề cương Đặt mua
C0228 Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với các công trình dự án sử dụng nguồn vốn ODA  Quản trị vốn Đề cương Đặt mua
C0242 Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA  Quản trị vốn Đề cương Đặt mua
C0261 Vốn ODA đối với phát triển kinh tế ở Việt Nam  Quản trị vốn Đề cương Đặt mua
C0274 Đánh giá hiện trạng & đưa ra giải pháp về huy động nguồn vốn ODA của Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam  Quản trị vốn Đề cương Đặt mua
C0280 Thực trạng & Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA  Quản trị vốn Đề cương Đặt mua
F0205 Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao khả năng Tiêu thụ sản phẩm của Công ty LADODA  Quản trị Marketing Đề cương Đặt mua
L0468 Giải ngân ODA tại Việt Nam giai đoạn 2001-2005  Tài chính Ngân hàng Đề cương Đặt mua
M0092 Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hàng tồn kho tại Công ty Hioda Motors  Quản trị kinh doanh Đề cương Đặt mua
M0580 Quản lý các dự án ODA  Quản trị kinh doanh Đề cương Đặt mua
10414 Thu hút & sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ODA Nhật Bản tại Việt Nam. Thực trạng & Giải pháp  Tổng hợp mới Đề cương Đặt mua
11369 Phương thức Toyota đã trở thành 1 phương thức tư duy hơn là tên gọi của 1 Công ty (USA Today - Toyota Way - 2004)  Tổng hợp mới Đề cương Đặt mua
12073 Hoàn thiện quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính thuộc dự án ODA  Tổng hợp mới Đề cương Đặt mua
12084 Hoàn thiện quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính thuộc dự án ODA  Tổng hợp mới Đề cương Đặt mua
12341 Quản lý nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ năm 2005-2007 và giải pháp cho những năm tiếp theo  Tổng hợp mới Đề cương Đặt mua
20345 Quản lý nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ năm 2005-2007 và giải pháp cho những năm tiếp theo  Tổng hơp mới Đề cương Đặt mua
19102 Thu hút và sử dụng vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA) trong ngành điện Việt Nam  Ngoại Thương Đề cương Đặt mua
19150 Thu hút và sử dụng ODA trong phát triển Nông nghiệp Việt Nam  Ngoại Thương Đề cương Đặt mua

Trang đầu | Quay lại « [1] 2  3  » Tiếp theo | Trang cuối

 Ghi rõ nguồn Timluanvan.com khi bạn trích dẫn hay phát hành lại thông tin từ website này.

2009 © Bản quyền thuộc sở hữu Timluanvan.com