Trang chủ; Giới thiệu Tìm kiếm Danh mục Thanh toán Đặt mua Dịch vụ Yêu cầu Trợ giúp Liên hệ

LUẬN VĂN ,KHÓA LUẬN, BÁO CÁO THỰC TẬP, ĐỒ ÁN, TIỂU LUẬNVí dụ tìm kiếm đề tài liên quan: Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần ABC
Bạn nhập từ khóa như sau:
Cạnh tranh hoặc Năng lực cạnh tranh

Nếu tìm tài liệu mới nhất thêm vào sau từ khóa: *2010 ví dụ như Cạnh tranh*2010

Ví dụ tìm kiếm đề tài liên quan: Nâng cao hiệu quả huy động vốn và sử dụng vốn tại Công ty ABC
Bạn nhập từ khóa như sau:
Huy động vốn%sử dụng vốn hoặc huy động vốn*
sử dụng vốn

Ví dụ tìm kiếm đề tài liên quan: Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng ABC

Bạn nhập từ khóa như sau: Rủi ro tín dụng%ngân hàng hoặc Rủi ro tín dụng*ngân hàng

Từ khóa thông dụng:  Kế toán | Kiểm toán | Marketing | Chiến lược | Thương hiệu | Quản lý | Nhân lực | Du lịch | Chứng khoán | Bất động sản | Ngân hàng | Rủi ro | Tín dụng | Thanh toán quốc tế | Ngoại thương | Đầu tư | FDI | ODA | Bảo hiểm | Đấu thầu | Xuất khẩu | Nhập khẩu | Luật | Thuế | Hợp đồng | Huy động vốn | Sử dụng vốn | Nhân sự | Kinh tế | Quản trị | Hạch toán | Lạm phát | Tin học | Điện tử | Viễn thông | Bán hàng | Đầu tư trong nước | Đầu tư nước ngoài | Thương mại | Thương hiệu | Vốn bằng tiền | Tính giá thành | Xác định kết quả kinh doanh | Rủi ro tín dụng | Nhà Hàng | Khách sạn | Môi trường | Khách hàng | Thanh toán | Ngân sách | Bảo hiểm nhân thọ | Bảo hiểm y tế | Quảng cáo | Xây dựng | Tiêu thụ | Thương mại | Chi phí sản xuất | Tiền lương | Tour | Phân phối | Lữ hành | Hàng Không | Doanh Thu | Lợi nhuận | Cạnh tranh | Marketing-Mix | Nguyên vật liệu | Tiêu thụ | Bán hàng | Sản phẩm | Chất lượng | ISO | Làng nghề | Nông nghiệp | Tâm lý | Giáo dục | Văn học | Lịch sử | Triết học | Toán học | Hóa học | Vật lý | Nghiệp vụ | Luận văn | Báo cáo thực tập | Đồ án | Dự án | Đề án | Tiểu luận | Luận văn Thạc sĩ | Luận án | Đề tài | Nghiên cứu khoa học | NCKH | Thạc sĩ | Tiến sĩ | English |

 Kết quả tìm kiếm cho từ khoá: Viễn thông Tìm thấy: 288 đề tài liên quan. 

Mã số Tên đề tài Chuyên ngành Đề cương Đặt mua
LA0115 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động đánh giá nhân viên tại Viễn thông TP.HCM  Luận văn Thạc sĩ kinh tế Đề cương Đặt mua
LA0164 Nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động xúc tiến bán đối với các dịch vụ viễn thông - tin học của VNPT (Trình chiếu)  Luận văn Thạc sĩ QTKD Đề cương Đặt mua
LA0231 Phát triển dịch vụ tài chính trong Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam  Luận án Tiến sĩ kinh tế Đề cương Đặt mua
LA0251 Bảo đảm lợi ích của bên Việt Nam trong thu hút và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam  Luận án Tiến sĩ kinh tế Đề cương Đặt mua
LA0609 Giải pháp tài chính nhằm phát triển sản phẩm dịch vụ viễn thông tại Viễn thông Cần Thơ - Hậu Giang  Luận văn thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng Đề cương Đặt mua
LA1114 Phát triển hoạt động dịch vụ thông tin di động tại Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam đến năm 2020  Luận văn thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng Đề cương Đặt mua
LA1283 Chiến lược phát triển dịch vụ quảng cáo trực tuyến của Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT đến năm 2010  Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Đề cương Đặt mua
LA1423 Hoạch định chiến lược phát triển Tổng Công ty Viễn thông II đến năm 2015  Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Đề cương Đặt mua
LA1508 Một số giải pháp nâng cao lợi thế cạnh tranh của VNPT mạng viễn thông đến năm 2010  Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Đề cương Đặt mua
LA1512 Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của điện thoại di động VinaPhone tại Trung tâm Dịch Vụ Viễn Thông Khu vực II  Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Đề cương Đặt mua
LA1514 Một số giải pháp phát triển Công ty Viễn thông liên tỉnh (VTN) đến năm 2010  Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Đề cương Đặt mua
LA1520 Một số giải pháp phát triển thị trường dịch vụ điện thoại di động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đến năm 2015  Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Đề cương Đặt mua
LA1638 Nâng cao năng lực cạnh tranh của tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO  Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Đề cương Đặt mua
LA1639 Nâng cao năng lực cạnh tranh của tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế Quốc tế  Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Đề cương Đặt mua
LA1658 Phát triển ngành Viễn thông Việt Nam đến năm 2020  Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Đề cương Đặt mua
LA1736 Xây dựng chiến lược hoạt động cho bệnh viện Thống Nhất đến năm 2015  Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Đề cương Đặt mua
LA1756 Xây dựng mô hình Công ty mẹ - con ở Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT)  Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Đề cương Đặt mua
LA1818 Định hướng phát triển dịch vụ viễn thông trong nền mạng hữu tuyến  Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Đề cương Đặt mua
LA1928 Hoàn thiện chiến lược ngành kinh doanh dịch vụ viễn thông của Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện giai đoạn 2006-2010 (115 trang)  Luận văn thạc sĩ Đề cương Đặt mua
LA1940 Nghiên cứu phân bổ tối ưu bộ chuyển đổi bước sóng trong mạng AON (132 trang)  Luận văn thạc sĩ Điện tử Viễn Thông Đề cương Đặt mua
LA2021 Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty Cổ phần Thương mại Bưu chính Viễn thông (96 trang)  Luận văn thạc sĩ Kinh tế Đề cương Đặt mua
LA2029 Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính với việc tăng cường quản lý tài chính tại Tổng Công ty Viễn thông Quân đội Viettel (107 trang)  Luận văn thạc sĩ Kinh tế Đề cương Đặt mua
LA2079 Hoàn thiện kế toán hoạt động đầu tư tài chính tại Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (106 trang)  Luận văn thạc sĩ Kinh tế Đề cương Đặt mua
LA2101 Một số giải pháp chiến lược kinh doanh sản phẩm dịch vụ Viễn thông và Internet nhằm nâng cao vị thế của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam trong giai đoạn cạnh tranh hội nhập  Luận văn thạc sĩ Kinh tế Đề cương Đặt mua
CH0078 Nâng cao năng lực cạnh tranh của Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam khi gia nhập WTO  Luận văn thạc sĩ - Luận văn cao học Đề cương Đặt mua
CH0107 Nâng cao năng lực cạnh tranh của tập đoàn bưu chính viễn thông việt nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế  Luận văn thạc sĩ - Luận văn cao học Đề cương Đặt mua
CH0109 Một số giải pháp nâng cao lợi thế cạnh tranh của VNPT mạng viễn thông năm 2010  Luận văn thạc sĩ - Luận văn cao học Đề cương Đặt mua
CH0176 Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty viễn thông liên tính đến năm 2015  Luận văn thạc sĩ - Luận văn cao học Đề cương Đặt mua
CH0225 Xây dựng chiến lược hoạt động cho bệnh viện thống nhất đến năm 2015  Luận văn thạc sĩ - Luận văn cao học Đề cương Đặt mua
CH0239 Xây dựng chiến lược kinh doanh viển thông cho VNPT đến năm 2010  Luận văn thạc sĩ - Luận văn cao học Đề cương Đặt mua
CH0433 Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của điện thoại di động Vinaphone tại trung tâm viễn thông khu vực 2  Luận văn thạc sĩ - Luận văn cao học Đề cương Đặt mua
CH0440 Một số giải pháp nhằm phát triển Công ty cổ phần dịch vụ bưu chính viễn thông Sài Gòn đến năm 2015  Luận văn thạc sĩ - Luận văn cao học Đề cương Đặt mua
CH0447 Hoạch định chiến lược phát triển Công ty viễn thông 2 đến năm 2015  Luận văn thạc sĩ - Luận văn cao học Đề cương Đặt mua
LA3036 Ứng dụng Intelligent mobile agent trong công tác đào tạo trên mạng Internet tại Học viện công nghệ Bưu chính Viễn Thông  Luận văn thạc sĩ khoa học Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua
LA3044 Ứng dụng nguyên lý máy học vào hệ thống viễn thông  Luận văn thạc sĩ khoa học Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua
LA3167 Thiết kế hệ thống giám sát hoạt động của các hệ thống viễn thông quy mô nhỏ  Luận văn thạc sĩ Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua
LA3193 Nghiên cứu khả năng ứng dụng cơ sở dữ liệu phân tán qua mạng Viễn Thông công cộng cho học viện công nghệ bưu chính viễn thông  Luận văn thạc sĩ Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua
B0088 Hoạt động đầu tư phát triển tại Công ty Cổ phần Viễn thông tin học Bưu Điện. Thực trạng & Giải pháp  Kinh tế đầu tư Đề cương Đặt mua
C0181 Thực trạng hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại Công ty Cổ phần viễn thông VTC  Quản trị vốn Đề cương Đặt mua
C0274 Đánh giá hiện trạng & đưa ra giải pháp về huy động nguồn vốn ODA của Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam  Quản trị vốn Đề cương Đặt mua

Trang đầu | Quay lại « [1] 2  3  4  5  6  7  8  » Tiếp theo | Trang cuối

 Ghi rõ nguồn Timluanvan.com khi bạn trích dẫn hay phát hành lại thông tin từ website này.

2009 © Bản quyền thuộc sở hữu Timluanvan.com