Trang chủ; Giới thiệu Tìm kiếm Danh mục Thanh toán Đặt mua Dịch vụ Yêu cầu Trợ giúp Liên hệ

LUẬN VĂN ,KHÓA LUẬN, BÁO CÁO THỰC TẬP, ĐỒ ÁN, TIỂU LUẬNVí dụ tìm kiếm đề tài liên quan: Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần ABC
Bạn nhập từ khóa như sau:
Cạnh tranh hoặc Năng lực cạnh tranh

Nếu tìm tài liệu mới nhất thêm vào sau từ khóa: *2010 ví dụ như Cạnh tranh*2010

Ví dụ tìm kiếm đề tài liên quan: Nâng cao hiệu quả huy động vốn và sử dụng vốn tại Công ty ABC
Bạn nhập từ khóa như sau:
Huy động vốn%sử dụng vốn hoặc huy động vốn*
sử dụng vốn

Ví dụ tìm kiếm đề tài liên quan: Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng ABC

Bạn nhập từ khóa như sau: Rủi ro tín dụng%ngân hàng hoặc Rủi ro tín dụng*ngân hàng

Từ khóa thông dụng:  Kế toán | Kiểm toán | Marketing | Chiến lược | Thương hiệu | Quản lý | Nhân lực | Du lịch | Chứng khoán | Bất động sản | Ngân hàng | Rủi ro | Tín dụng | Thanh toán quốc tế | Ngoại thương | Đầu tư | FDI | ODA | Bảo hiểm | Đấu thầu | Xuất khẩu | Nhập khẩu | Luật | Thuế | Hợp đồng | Huy động vốn | Sử dụng vốn | Nhân sự | Kinh tế | Quản trị | Hạch toán | Lạm phát | Tin học | Điện tử | Viễn thông | Bán hàng | Đầu tư trong nước | Đầu tư nước ngoài | Thương mại | Thương hiệu | Vốn bằng tiền | Tính giá thành | Xác định kết quả kinh doanh | Rủi ro tín dụng | Nhà Hàng | Khách sạn | Môi trường | Khách hàng | Thanh toán | Ngân sách | Bảo hiểm nhân thọ | Bảo hiểm y tế | Quảng cáo | Xây dựng | Tiêu thụ | Thương mại | Chi phí sản xuất | Tiền lương | Tour | Phân phối | Lữ hành | Hàng Không | Doanh Thu | Lợi nhuận | Cạnh tranh | Marketing-Mix | Nguyên vật liệu | Tiêu thụ | Bán hàng | Sản phẩm | Chất lượng | ISO | Làng nghề | Nông nghiệp | Tâm lý | Giáo dục | Văn học | Lịch sử | Triết học | Toán học | Hóa học | Vật lý | Nghiệp vụ | Luận văn | Báo cáo thực tập | Đồ án | Dự án | Đề án | Tiểu luận | Luận văn Thạc sĩ | Luận án | Đề tài | Nghiên cứu khoa học | NCKH | Thạc sĩ | Tiến sĩ | English |

 Kết quả tìm kiếm cho từ khoá: thống kê Tìm thấy: 267 đề tài liên quan. 

Mã số Tên đề tài Chuyên ngành Đề cương Đặt mua
LA0220 Phương pháp thống kê nghiên cứu tình hình giáo dục - đào tạo ở các trường sỹ quan quân đội  Luận án Tiến sĩ kinh tế Đề cương Đặt mua
LA0335 Nghiên cứu xác định nội dung thông tin và hình thức cung cấp thông tin thống kê phục vụ yêu cầu Hợp tác quốc tế  Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở Đề cương Đặt mua
LA0336 Nghiên cứu và đề xuất giải pháp công nghệ tin học hóa công tác xử lý số liệu thống kê, tháng, quý, năm do các Cục thống kê thực hiện  Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp tổng cục Đề cương Đặt mua
LA0350 Khái niệm nội dung phương pháp tính một số chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia  Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở Đề cương Đặt mua
LA0358 Một số vấn đề phương pháp luận thống kê  Sách tham khảo Đề cương Đặt mua
LA0385 Hoàn thiện hệ thống Kế toán Ngân hàng thương mại phù hợp với thông lệ quốc tế  Đề tài Nghiên cứu khoa học Đề cương Đặt mua
LA0415 Nghiên cứu xây dựng nguyên tắc và quy trình thiết kế phiếu điều tra thống kê  Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở Đề cương Đặt mua
LA0542 Vận dụng lý thuyết để hoàn thiện hệ thống Kế toán chi phí tại Công ty điện tử SamSung Vina  Luận văn Thạc sĩ kinh tế Đề cương Đặt mua
LA0662 Hoàn thiện hệ thống kế toán doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả quản lý và thực hành thu thuế  Luận văn thạc sĩ Kế toán - Kiểm toán Đề cương Đặt mua
LA0663 Hoàn thiện hệ thống kế toán Nhà nước  Luận văn thạc sĩ Kế toán - Kiểm toán Đề cương Đặt mua
LA0664 Hoàn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm tại Công ty vận tải Quốc tế I.T.I  Luận văn thạc sĩ Kế toán - Kiểm toán Đề cương Đặt mua
LA0665 Hoàn thiện hệ thống kế toán áp dụng cho Công ty TNHH Bảo hiểm Quốc tế Mỹ tại Việt Nam  Luận văn thạc sĩ Kế toán - Kiểm toán Đề cương Đặt mua
LA0708 Tổ chức hệ thống kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm trên cơ sở hoạt động (ABC) tại Công ty Bao Bì Nhựa Sài Gòn  Luận văn thạc sĩ Kế toán - Kiểm toán Đề cương Đặt mua
LA0723 Xây dựng hệ thống kế toán quản trị tại Công ty Samyang Việt Nam  Luận văn thạc sĩ Kế toán - Kiểm toán Đề cương Đặt mua
LA0724 Xây dựng hệ thống kế toán trách nhiệm quản lý tại Công ty điện tử Samsung Vina  Luận văn thạc sĩ Kế toán - Kiểm toán Đề cương Đặt mua
LA0725 Xây dựng hệ thống kế toán tại các doanh nghiệp chế biến gỗ ở tỉnh Bình Dương  Luận văn thạc sĩ Kế toán - Kiểm toán Đề cương Đặt mua
LA1433 Khái niệm nội dung phương pháp tính một số chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia  Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Đề cương Đặt mua
LA1539 Một số vấn đề phương pháp luận thống kê  Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Đề cương Đặt mua
LA1559 Nghiên cứu khả thi xây dựng cơ sở dữ liệu tiêu chí thống kê khoa học và công nghệ theo yêu cầu cảu ASEAN  Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Đề cương Đặt mua
LA1584 Nghiên cứu và đề xuất giải pháp công nghệ tin học hóa công tác xử lý số liệu thống kê tháng, quý, năm do các Cục Thống kê thực hiện  Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Đề cương Đặt mua
LA1586 Nghiên cứu xác định các chỉ tiêu thống kê đánh giá chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế  Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Đề cương Đặt mua
LA1587 Nghiên cứu xác định nội dung thông tin và hình thức cung cấp thông tin thống kê phục vụ yêu cầu hợp tác quốc tế  Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Đề cương Đặt mua
LA1590 Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu cập nhật cơ sở đăng ký kinh doanh cá thể phục vụ công tác quản lý và công tác thống kê  Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Đề cương Đặt mua
LA1592 Nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê về chuyển dịch cơ cấu sản xuất Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản  Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Đề cương Đặt mua
LA1593 Nghiên cứu xây dựng nguyên tắc và qui trình thiết kế phiếu điều tra thống kê  Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Đề cương Đặt mua
LA1880 Hoàn thiện và phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tại Bảo Việt Nhân thọ (144 Trang)  Luận văn thạc sĩ Kinh tế Đề cương Đặt mua
CH0013 Hoàn thiện hệ thống kế toán áp dụng cho Công ty bảo hiểm quốc tế Mỹ  Luận văn thạc sĩ - Luận văn cao học Đề cương Đặt mua
CH0020 Tổ chức hệ thống kế toán chi phí sản xuất vào tính giá thành sản phẩm trên cơ sở hoạt động tại Công ty bao bì nhựa Sài Gòn  Luận văn thạc sĩ - Luận văn cao học Đề cương Đặt mua
CH0451 Xây dựng hệ thống kế toán trách nhiệm quản lý tại Công ty điện tử Samsung Vina  Luận văn thạc sĩ - Luận văn cao học Đề cương Đặt mua
CH0468 Xây dựng hệ thống kế toán quản trị tại các doanh nghiệp chế biến gỗ ở Tỉnh Bình Dương  Luận văn thạc sĩ - Luận văn cao học Đề cương Đặt mua
LA3037 Ứng dụng khai thác dữ liệu trong phân tích dữ liệu thống kê  Luận văn thạc sĩ khoa học Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua
LA3080 Nghiên cứu và ứng dụng thuật giải di truyền một số bài toán thống kê  Luận văn thạc sĩ Khoa học tin học Đề cương Đặt mua
LA7097 Máy tính bỏ túi trong dạy - học thống kê ở lớp 10  Luận văn thạc sĩ Giáo dục học Đề cương Đặt mua
A0065 Dãy số thời gian trong dự đoán & thống kê du lịch  Kinh tế thương mại Đề cương Đặt mua
A0162 Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của Công ty Bánh kẹo Hải Hà  Kinh tế thương mại Đề cương Đặt mua
A0183 Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối Dược phẩm tại chi nhánh phía Bắc Công ty TNHH dược phẩm Đô Thành  Kinh tế thương mại Đề cương Đặt mua
A0185 Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của Công ty Bánh kẹo Hải Hà  Kinh tế thương mại Đề cương Đặt mua
A0189 Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của Công ty Bia Hà Nội  Kinh tế thương mại Đề cương Đặt mua
A0199 Xây dựng & quản trị hệ thống kênh tiêu thụ ở Công ty Cổ phần Dược & vật tư thú y HANVET  Kinh tế thương mại Đề cương Đặt mua
A0201 Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại Công ty Cổ phần Pin Hà Nội  Kinh tế thương mại Đề cương Đặt mua

Trang đầu | Quay lại « [1] 2  3  4  5  6  7  » Tiếp theo | Trang cuối

 Ghi rõ nguồn Timluanvan.com khi bạn trích dẫn hay phát hành lại thông tin từ website này.

2009 © Bản quyền thuộc sở hữu Timluanvan.com