Trang chủ; Giới thiệu Tìm kiếm Danh mục Thanh toán Đặt mua Dịch vụ Yêu cầu Trợ giúp Liên hệ

LUẬN VĂN ,KHÓA LUẬN, BÁO CÁO THỰC TẬP, ĐỒ ÁN, TIỂU LUẬNVí dụ tìm kiếm đề tài liên quan: Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần ABC
Bạn nhập từ khóa như sau:
Cạnh tranh hoặc Năng lực cạnh tranh

Nếu tìm tài liệu mới nhất thêm vào sau từ khóa: *2010 ví dụ như Cạnh tranh*2010

Ví dụ tìm kiếm đề tài liên quan: Nâng cao hiệu quả huy động vốn và sử dụng vốn tại Công ty ABC
Bạn nhập từ khóa như sau:
Huy động vốn%sử dụng vốn hoặc huy động vốn*
sử dụng vốn

Ví dụ tìm kiếm đề tài liên quan: Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng ABC

Bạn nhập từ khóa như sau: Rủi ro tín dụng%ngân hàng hoặc Rủi ro tín dụng*ngân hàng

Từ khóa thông dụng:  Kế toán | Kiểm toán | Marketing | Chiến lược | Thương hiệu | Quản lý | Nhân lực | Du lịch | Chứng khoán | Bất động sản | Ngân hàng | Rủi ro | Tín dụng | Thanh toán quốc tế | Ngoại thương | Đầu tư | FDI | ODA | Bảo hiểm | Đấu thầu | Xuất khẩu | Nhập khẩu | Luật | Thuế | Hợp đồng | Huy động vốn | Sử dụng vốn | Nhân sự | Kinh tế | Quản trị | Hạch toán | Lạm phát | Tin học | Điện tử | Viễn thông | Bán hàng | Đầu tư trong nước | Đầu tư nước ngoài | Thương mại | Thương hiệu | Vốn bằng tiền | Tính giá thành | Xác định kết quả kinh doanh | Rủi ro tín dụng | Nhà Hàng | Khách sạn | Môi trường | Khách hàng | Thanh toán | Ngân sách | Bảo hiểm nhân thọ | Bảo hiểm y tế | Quảng cáo | Xây dựng | Tiêu thụ | Thương mại | Chi phí sản xuất | Tiền lương | Tour | Phân phối | Lữ hành | Hàng Không | Doanh Thu | Lợi nhuận | Cạnh tranh | Marketing-Mix | Nguyên vật liệu | Tiêu thụ | Bán hàng | Sản phẩm | Chất lượng | ISO | Làng nghề | Nông nghiệp | Tâm lý | Giáo dục | Văn học | Lịch sử | Triết học | Toán học | Hóa học | Vật lý | Nghiệp vụ | Luận văn | Báo cáo thực tập | Đồ án | Dự án | Đề án | Tiểu luận | Luận văn Thạc sĩ | Luận án | Đề tài | Nghiên cứu khoa học | NCKH | Thạc sĩ | Tiến sĩ | English |

 Kết quả tìm kiếm cho từ khoá: LA3 Tìm thấy: 207 đề tài liên quan. 

Mã số Tên đề tài Chuyên ngành Đề cương Đặt mua
LA3041 Ứng dụng kỹ thuật khai khoáng dữ liệu trong nghiệp vụ xử lý cước điện thoại tại bưu điện tỉnh Ninh Thuận  Luận văn thạc sĩ khoa học Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua
LA3042 Ứng dụng logic mờ và tri thức chuyên gia vào việc dự đoán một số thông tin hữu ích về các tầng đất  Luận văn thạc sĩ khoa học Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua
LA3043 Ứng dụng mô hình Markov và cây quyết định trong một bài toán dự đoán  Luận văn thạc sĩ Tin học Đề cương Đặt mua
LA3044 Ứng dụng nguyên lý máy học vào hệ thống viễn thông  Luận văn thạc sĩ khoa học Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua
LA3045 Các thuật toán song song nén tín hiệu video và hình ảnh  Luận văn thạc sĩ Tin học Đề cương Đặt mua
LA3046 Các thuật toán về điều khiển tương tranh và cập nhật dữ liệu trong hệ cơ sở dữ liệu phân tán  Luận văn thạc sĩ Khoa học tin học Đề cương Đặt mua
LA3047 Cấu trúc chỉ mục cho cơ sở dữ liệu ảnh  Luận văn thạc sĩ Khoa học tin học Đề cương Đặt mua
LA3048 Dùng mạng nơron và thuật toán giải di truyền để phân lớp dữ liệu  Luận văn thạc sĩ Tin học Đề cương Đặt mua
LA3049 Hệ hỗ trợ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong xây dựng  Luận văn thạc sĩ khoa học Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua
LA3050 Fractal và ứng dụng trong bài toán nén ảnh  Luận văn thạc sĩ Khoa học tin học Đề cương Đặt mua
LA3051 Giải bài toán Moment hữu hạn và ứng dụng  Luận văn thạc sĩ khoa học Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua
LA3052 Học kết hợp quy nạp - phân tích và ứng dụng  Luận văn thạc sĩ khoa học Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua
LA3053 Học mạng Belief bayes từ dữ liệu và thực nghiệm mô hình  Luận văn thạc sĩ Tin học Đề cương Đặt mua
LA3054 Hệ hỗ trợ phân tích và đánh giá hệ thống dựa vào quan điểm tác vụ  Luận văn thạc sĩ khoa học Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua
LA3055 Khai thác dữ liệu sinh học trong môi trường tính toán lưới  Luận văn thạc sĩ Tin học Đề cương Đặt mua
LA3056 Khôi phục ảnh cắt lớp bằng mạng NEUron  Luận văn thạc sĩ khoa học Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua
LA3057 Khám phá tri thức và phát triển kỹ thuật tự học trên mô hình tri thức C-Object  Luận văn thạc sĩ Khoa học tin học Đề cương Đặt mua
LA3058 Khảo sát thực nghiệm thuật toán giải tiến hóa PSO và ứng dụng trong xử lý ảnh  Luận văn thạc sĩ Khoa học tin học Đề cương Đặt mua
LA3059 Kết hợp mạng nơron và logic mờ để giải quyết bài toán kinh tế  Luận văn thạc sĩ Khoa học tin học Đề cương Đặt mua
LA3060 Hệ thống hỗ trợ kiểm tra tính đúng đắn của mô hình DFD  Luận văn thạc sĩ khoa học Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua
LA3061 Một mô hình Ontology và ứng dụng  Luận văn thạc sĩ Tin học Đề cương Đặt mua
LA3062 Ứng dụng của hệ thống lai trong quản trị tài chính  Luận văn thạc sĩ khoa học Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua
LA3063 Ứng dụng công nghệ Intelligent agent trong việc điều phối hoạt động của mạng riêng ảo  Luận văn thạc sĩ Khoa học tin học Đề cương Đặt mua
LA3064 Ứng dụng hệ lai thiết kế bộ điều khiển tự động thích nghi  Luận văn thạc sĩ Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua
LA3065 Ứng dụng logic mờ, mạng nơron và mạng PLC trong điều khiển giám sát đèn giao thông  Luận văn thạc sĩ Vật lý điện tử Đề cương Đặt mua
LA3066 Ứng dụng lý thuyết ánh xạ đóng nghiên cứu các luật trong trí tuệ nhân tạo  Luận văn thạc sĩ Khoa học tin học Đề cương Đặt mua
LA3067 Ứng dụng thuật giải di truyền giải một số lớp bài toán tối ưu  Luận văn thạc sĩ Khoa học tin học Đề cương Đặt mua
LA3068 Ứng dụng thuật toán tiến hóa mờ vào một số vấn đề xử lý ảnh  Luận văn thạc sĩ Khoa học tin học Đề cương Đặt mua
LA3069 Ứng dụng thô dung sai và thuật giải di truyềnd để phân loại dữ liệu  Luận văn thạc sĩ Tin học Đề cương Đặt mua
LA3070 Nghiên cứu các tính chất của tia X và xây dựng hệ thống mô phỏng cắt lớp 3D  Luận văn thạc sĩ Tin học Đề cương Đặt mua
LA3071 Xây dựng hệ thống Acc Simulator giả lập radar  Luận văn thạc sĩ KH Máy tính Đề cương Đặt mua
LA3072 Nghiên cứu cấu trúc ảnh vectơ và xây dựng công cụ xử lý được plugin trong Web Brower  Luận văn thạc sĩ Khoa học tin học Đề cương Đặt mua
LA3073 Nghiên cứu mô hình lưu trữ và tìm kiếm ảnh dựa trên thông tin ảnh - ứng dụng trong quản lý đăng ký nhãn hàng hóa  Luận văn thạc sĩ Tin học Đề cương Đặt mua
LA3074 Nghiên cứu một số phương pháp chọn lọc và lai ghép trong giải thuật di truyền  Luận văn thạc sĩ Khoa học tin học Đề cương Đặt mua
LA3075 Hệ suy diễn mở và ứng dụng trong dự đoán dữ liệu dạng chuỗi thời gian  Luận văn thạc sĩ Tin học Đề cương Đặt mua
LA3076 Nghiên cứu một số thuật toán máy học và ứng dụng trong truy vấn văn bản tự động  Luận văn thạc sĩ Tin học Đề cương Đặt mua
LA3077 Nghiên cứu một số thuật toán nhận dạng và phân lớp ảnh vân tay xây dựng ứng dụng phục vụ điều khiển cổng ra vào  Luận văn thạc sĩ Khoa học tin học Đề cương Đặt mua
LA3078 Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật nhận dạng chữ viết phục vụ đọc phiếu nhập xuất cảnh  Luận văn thạc sĩ Khoa học tin học Đề cương Đặt mua
LA3079 Nghiên cứu phát triển mô hình tri thức dạng hàm và ứng dụng  Luận văn thạc sĩ Tin học Đề cương Đặt mua
LA3080 Nghiên cứu và ứng dụng thuật giải di truyền một số bài toán thống kê  Luận văn thạc sĩ Khoa học tin học Đề cương Đặt mua

Trang đầu | Quay lại « 1  [2] 3  4  5  6  » Tiếp theo | Trang cuối

 Ghi rõ nguồn Timluanvan.com khi bạn trích dẫn hay phát hành lại thông tin từ website này.

2009 © Bản quyền thuộc sở hữu Timluanvan.com