Trang chủ; Giới thiệu Tìm kiếm Danh mục Thanh toán Đặt mua Dịch vụ Yêu cầu Trợ giúp Liên hệ

LUẬN VĂN ,KHÓA LUẬN, BÁO CÁO THỰC TẬP, ĐỒ ÁN, TIỂU LUẬNVí dụ tìm kiếm đề tài liên quan: Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần ABC
Bạn nhập từ khóa như sau:
Cạnh tranh hoặc Năng lực cạnh tranh

Nếu tìm tài liệu mới nhất thêm vào sau từ khóa: *2010 ví dụ như Cạnh tranh*2010

Ví dụ tìm kiếm đề tài liên quan: Nâng cao hiệu quả huy động vốn và sử dụng vốn tại Công ty ABC
Bạn nhập từ khóa như sau:
Huy động vốn%sử dụng vốn hoặc huy động vốn*
sử dụng vốn

Ví dụ tìm kiếm đề tài liên quan: Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng ABC

Bạn nhập từ khóa như sau: Rủi ro tín dụng%ngân hàng hoặc Rủi ro tín dụng*ngân hàng

Từ khóa thông dụng:  Kế toán | Kiểm toán | Marketing | Chiến lược | Thương hiệu | Quản lý | Nhân lực | Du lịch | Chứng khoán | Bất động sản | Ngân hàng | Rủi ro | Tín dụng | Thanh toán quốc tế | Ngoại thương | Đầu tư | FDI | ODA | Bảo hiểm | Đấu thầu | Xuất khẩu | Nhập khẩu | Luật | Thuế | Hợp đồng | Huy động vốn | Sử dụng vốn | Nhân sự | Kinh tế | Quản trị | Hạch toán | Lạm phát | Tin học | Điện tử | Viễn thông | Bán hàng | Đầu tư trong nước | Đầu tư nước ngoài | Thương mại | Thương hiệu | Vốn bằng tiền | Tính giá thành | Xác định kết quả kinh doanh | Rủi ro tín dụng | Nhà Hàng | Khách sạn | Môi trường | Khách hàng | Thanh toán | Ngân sách | Bảo hiểm nhân thọ | Bảo hiểm y tế | Quảng cáo | Xây dựng | Tiêu thụ | Thương mại | Chi phí sản xuất | Tiền lương | Tour | Phân phối | Lữ hành | Hàng Không | Doanh Thu | Lợi nhuận | Cạnh tranh | Marketing-Mix | Nguyên vật liệu | Tiêu thụ | Bán hàng | Sản phẩm | Chất lượng | ISO | Làng nghề | Nông nghiệp | Tâm lý | Giáo dục | Văn học | Lịch sử | Triết học | Toán học | Hóa học | Vật lý | Nghiệp vụ | Luận văn | Báo cáo thực tập | Đồ án | Dự án | Đề án | Tiểu luận | Luận văn Thạc sĩ | Luận án | Đề tài | Nghiên cứu khoa học | NCKH | Thạc sĩ | Tiến sĩ | English |

 Kết quả tìm kiếm cho từ khoá: LA3 Tìm thấy: 207 đề tài liên quan. 

Mã số Tên đề tài Chuyên ngành Đề cương Đặt mua
LA3081 Nghiên cứu HEUristic trong các bài toán đồ họa 3 chiều tương tác  Luận văn thạc sĩ khoa học Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua
LA3082 Hỗ trợ giúp quyết định dựa vào dữ liệu trong lập kế hoạch Marketing  Luận văn thạc sĩ khoa học Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua
LA3083 Nhận dạng chữ viết tay rời tiếng Việt  Luận văn thạc sĩ Khoa học tin học Đề cương Đặt mua
LA3084 Nhận dạng giọng và từ tiếng Việt  Luận văn thạc sĩ Khoa học tin học Đề cương Đặt mua
LA3085 Nhận dạng tiếng Việt liên tục và ứng dụng  Luận văn thạc sĩ Khoa học tin học Đề cương Đặt mua
LA3086 Nhúng ứng dụng Gis vào thiết bị PDA  Luận văn thạc sĩ Tin học Đề cương Đặt mua
LA3087 Ảnh NOAA và hệ thông tin địa lý hỗ trợ nghiên cứu môi trường  Luận văn thạc sĩ khoa học Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua
LA3088 Phân đoạn vùng mặt và trích chọn dấu hiệu từ ảnh chân dung  Luận văn thạc sĩ Tin học Đề cương Đặt mua
LA3089 Phân tích dữ liệu ảnh vệ tinh NOAA hỗ trợ nghiên cứu phát triển  Luận văn thạc sĩ Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua
LA3090 Phát hiện khuôn mặt dựa trên đặc trưng lồi lõm  Luận văn thạc sĩ Tin học Đề cương Đặt mua
LA3091 Phát triển công cụ hỗ trợ quản trị nội dung trên diễn đàn thảo luận qua mạng  Luận văn thạc sĩ Tin học Đề cương Đặt mua
LA3092 Phát triển một số thuật toán giải bài toán tối ưu đa mục tiêu và ứng dụng  Luận văn thạc sĩ khoa học Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua
LA3093 Hợp nhất các bản tin có cấu trúc dạng XML  Luận văn thạc sĩ Tin học Đề cương Đặt mua
LA3094 Quản lý nội dung và khám phá tri thức trên bản đồ văn bản tiếng Việt  Luận văn thạc sĩ Tin học Đề cương Đặt mua
LA3095 Sử dụng Corpus văn bản làm giàu Ontology về công nghệ thông tin  Luận văn thạc sĩ Tin học Đề cương Đặt mua
LA3096 Sử dụng hệ lai xây dựng mô hình hỗ trợ ra quyết định marketing  Luận văn thạc sĩ khoa học Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua
LA3097 Sử dụng mô hình Arima cho việc giải quyết bài toán dự báo tỷ giá  Luận văn thạc sĩ Tin học Đề cương Đặt mua
LA3098 SVM - Ứng dụng lọc Email  Luận văn thạc sĩ Tin học Đề cương Đặt mua
LA3099 Thiết kế và hiện thực các dịch vụ Ontology hỗ trợ thư viện số  Luận văn thạc sĩ Tin học Đề cương Đặt mua
LA3100 Tiếp cận bài toán luồng trên mạng và bài toán ghép cặp để xây dựng thuật giải và chương trình cho bài toán tối ưu tuyến tính  Luận văn thạc sĩ Tin học Đề cương Đặt mua
LA3101 Tiếp cận HEUristc trong việc tự động xác định điệu thức của một giai điệu trên máy tính  Luận văn thạc sĩ Tin học Đề cương Đặt mua
LA3102 Tối ưu số bằng giải thuật tìm kiếm ngẫu nhiên theo xác suất  Luận văn thạc sĩ khoa học Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua
LA3103 Tìm hiểu và cài đặt thử nghiệm một mô hình đàm phán tự động trong thương mại điện tử  Luận văn thạc sĩ khoa học Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua
LA3104 Hệ định khoản tự động  Luận văn thạc sĩ khoa học Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua
LA3105 Tập thô và ứng dụng trong khai khoáng văn bản  Luận văn thạc sĩ khoa học Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua
LA3106 Trang bị cơ chế suy diễn cho lập trình ký hiệu và ứng dụng trong giải toán  Luận văn thạc sĩ khoa học Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua
LA3107 Trích cụm danh từ tiếng việt nhằm phục vụ cho hệ thống tra cứu thông tin đa ngôn ngữ  Luận văn thạc sĩ Tin học Đề cương Đặt mua
LA3108 Xử lý và nhận ảnh vân tay  Luận văn thạc sĩ khoa học Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua
LA3109 Xây dựng hệ chuẩn đoán hỏng hóc trong kỹ thuật dựa trên logic mờ và mạng nơron  Luận văn thạc sĩ Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua
LA3110 Xây dựng hệ hỗ trợ quyết định đầu tư chứng khoán bằng công cụ logic mờ  Luận văn thạc sĩ khoa học Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua
LA3111 Xây dựng hệ phân lớp bằng thuật giải di truyền  Luận văn thạc sĩ khoa học Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua
LA3112 Xây dựng hệ tổng hợp tiếng Việt dựa trên luật  Luận văn thạc sĩ khoa học Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua
LA3113 Xây dựng mô hình biến dạng do nhiễu cho văn bản in ấn tiếng Việt  Luận văn thạc sĩ khoa học Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua
LA3114 Xây dựng mô hình cho hệ hỗ trợ ra quyết định trên nhóm  Luận văn thạc sĩ khoa học Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua
LA3115 Khai khoáng dữ liệu gia tăng các mẫu tuần tự theo thời gian  Luận văn thạc sĩ Khoa học tin học Đề cương Đặt mua
LA3116 Xây dựng mô hình thị trường nhân tạo bằng thuật giải di truyền ứng dụng thị trường hối đoái  Luận văn thạc sĩ khoa học Công nghệ thông tin Đề cương Đặt mua
LA3117 Xây dựng mô hình và cơ chế cho phần mềm hướng dẫn phát âm các âm vị tiếng anh  Luận văn thạc sĩ Tin học Đề cương Đặt mua
LA3118 Xây dựng thử nghiệm mô hình ngữ âm cho nhận dạng tiếng nói liên tục  Luận văn thạc sĩ Tin học Đề cương Đặt mua
LA3119 Khai khoáng điểm thi tốt nghiệp phục vụ đánh giá phân loại học sinh  Luận văn thạc sĩ Tin học Đề cương Đặt mua
LA3120 Canh tác dữ liệu và ứng dụng trong khai khoáng dữ liệu y học  Luận văn thạc sĩ Tin học Đề cương Đặt mua

Trang đầu | Quay lại « 1  2  [3] 4  5  6  » Tiếp theo | Trang cuối

 Ghi rõ nguồn Timluanvan.com khi bạn trích dẫn hay phát hành lại thông tin từ website này.

2009 © Bản quyền thuộc sở hữu Timluanvan.com